bdf.brcko@gmail.com

Novi Supervizor Jonathan Mennuti posjetio Brčko Distrikt BiH

Odlazeći prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt Michael Scanlan i njegov nasljednik Jonathan Mennuti posjetili su u ponedjeljak Brčko i sastali se sa gradonačelnikom, zamjenikom gradonačelnika, predsjedavajućim Skupštine Brčko Distrikta i zamjenikom predsjedavajućeg.

Supervizor Scanlan je predstavio svog nasljednika, te su zajedno istakli da se angažman supervizora u radu sa vlastima u Brčkom i međunarodnim donatorima nastavlja bez prekida, sa ciljem unapređenja reformi potrebnih za ispunjavanje zahtjeva Konačne arbitražne odluke.

U tom kontekstu, novi supervizor Jonathan Mennuti i eksperti OHR-a će nastaviti pružati podršku onima koji rade na razvoju Brčkog kao multimodalnog transportnog čvorišta, promoviraju rast privatnog sektora i otvaranje novih radnih mjesta, osiguravaju da Distrikt bude očišćen od mina do 2024. godine, te jačaju dobru upravu, uključujući pri tome i provedbu politike nulte tolerancije prema korupciji i sukobu interesa.

Od ključne je važnosti da se ove godine vlasti Brčkog bez odlaganja angažiraju kako bi se osiguralo da se u javnoj upravi, institucijama i preduzećima Distrikta Brčko provedu racionalizacija broja zaposlenih i digitalizacija te da oni budu fokusirani na pružanje usluga. Za to će od suštinske važnosti biti usvajanje novog Zakona o državnoj službi kao i zakonskih odredbi u vezi sa budžetom kojima će se osigurati namjensko izdvajanje sredstava za digitalizaciju javnih usluga, kapitalne projekte i razvoj infrastrukture.

“Građani Brčkog, vidjeli ste u proteklih nekoliko godina da je napredak moguć. Ipak, ostaje još mnogo toga da se uradi, što će zahtijevati kontinuiran i aktivan angažman vaših izabranih predstavnika, javnih službenika i zaposlenika. Ali i vaša je odgovornost, zajedno sa civilnim društvom i medijima, da učestvujete u ovim promjenama i da podsjetite sve koji služe javnosti – između ostalog i na dan izbora – na njihove dužnosti i obaveze prema zajednici. Samo zajedničkim naporima, ova divna zajednica na obalama rijeke Save može krenuti ka svijetloj budućnosti za koju svi znamo da je moguća, ne samo kao primjer mirnog suživota u BiH već i zajedničke sigurnosti i prosperiteta”, rekao je supervizor Scanlan.

 

Izvor: klix.ba

Izdvojeno