bdf.brcko@gmail.com

OJ ŽALOSTI: Ako ste na granici povraćanja zbog „TENDER ZA ŽALOST“ preporučujemo…

Obzirom da je svekolika facebook populacija u Brčkom ovih dana zgrožena bahatošću narodne vlasti, naročito pravosuđa, spram trošenja budžetskih sredstava, evo još nekoliko primjera koji svjedoče sami po sebi.

Dakle, ako ste bili na granici povraćanja čitajući „TENDER ZA ŽALOST“ u pravosuđu preporučujem vam da prije nego što posjetite interent portal Vlade BD sa objavljenim podacima o javnim nabavkama prije toga nabavite sebi kesu za povraćanje.

Čitajući samo nekoliko dokumenata sa portala naići će te na više eklatantnih primjera bahatosti, a jedan poštenjak će zasigurno reći „SRAM VAS BILO“.

Primjeri bahatosti i licemjera, a naročito potrebe da se jede i pije na račun budžeta, jesu i sljedeće dvije odluke:

  1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br.13-000176/22 od 16.3.2022.g. kojom se „za nabavku sendviča za učenike na takmičenjima i dr. za potrebe odjela za obrazovanje“  do 31.12.2023. dodjeljuje okvirni sporazum  u vrijednosti od 30.000 KM i
  2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br.13-002791/21 od 10.2.2022.g.  „za nabavku usluga konzumacije u zgradi Vlade i vijećnice“ kojom se dodjeljuju sredstva, sa PDV, u iznosu od 172.431.02 KM, za 2022.godinu.

Dakle, neki iz narodne vlasti će za godinu dana da pojedu i popiju na ime konzumacije preko 170 hiljada KM, dok će učenici na takmičenjima uživati u sendvičima dvije godine, za iznos od 30 hiljada KM.

Apsolutno ću podržat onog poštenjaka, SRAM VAS BILO !!!!!!!!!!!!!!! 

„Nepošteni građanin“

Izdvojeno