bdf.brcko@gmail.com

Demanti advokata Ibrahima Šadića u povodu slučaja Glavnog revizora Brčko Distrikta Selme Šadić

ŠADIĆ IBRAHIM, advokat iz Brčkog                                                                                                                  DOSTAVLJENO MAIL-OM!

Za portal

 

www.nula49.cominfo.nula49@gmail.com

www.times.ba –  redakcija@times.ba

www.cci.ba – cci@ccibh.org

www.revizije.inforedakcija@revizije.info

www.brcanski – forum.com bdf.brcko@gmail.com

 

PREDMET: Zahtjev za demant;

 

Poštovani,

Kao punomoćnik Mr.sci. Šadić Selme,dipl.oec ovlašten sam uputiti ovaj demant.

Objavili ste javno nepravosnažno rješenje broj: UP-I-KSI-09-01/22 od 12.05.2022. godine, s ciljem izazivanja negativnog stava u javnosti.

Najprije, imamo puno povjerenje u rad svih institucija, u okviru nadležnosti propisane zakonom, ali je nedopustivo da se raznim zloupotrebama lični podatak javno iznosi s ciljem pritiska, diskreditacije i kontaminiranja imenovanja javne funkcije.

Funkcija Glavnog revizora Brčko distrikta BiH mora biti zaštićena od ovakvih napada (član 39. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine)!

Prije svega, meni je lično drago da je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa donijela rješenje (jedino za godinu dana), konačno je nakon 5 mjeseci skupila profesionalne hrabrosti, primijenila silu i brutalno pravno nasilje pod uticajem određenih struktura, koja djeluje kao dobro organizirana grupa, čime su po mom mišljenju ostvarili više krivičnih djela, na osnovu dokaza koje će razmatrati nadležni organi.

Studenti Pravnog fakulteta znaju da skupštinske komisije ne mogu odlučiti o izuzeću članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa ili bilo kojeg drugog organa.

To je ništav pravni akt.

Naime, u više krajnje subjektivnih i proizvoljnih tekstova, pomenuli ste ime Selme Šadić i članove njene porodice, izazivajući negativan stav u javnosti, a nikada niste kontaktirali drugu stranu koju pominjete, iz čega zaključujem da ste zastupnici gosp. Nekira Suljagić.

Ukoliko se na ovakav način jezički tumači zakon cijeli Brčko distrikt BiH je u sukobu interesa po nekoj relaciji, jer ima dosta identičnih pravnih situacija, koje vama očigledno ne smetaju, što se može provjeriti.

Više je nego očigledno (prima facie) stvara se ogroman pritisak na imenovanje i rad Glavnog revizora Brčko distrikta BiH, inače magistra ekonomskih nauka (certificirani računovođa, ovlašteni interni revizor, ovlašteni revizor), tragajući organizirano za modus operandi došlo se do užih članova porodice u smislu određenog proizvoljnog definisanja termina „sukob interesa“, koji se površno, selektivno i  proizvoljno tumači.

U tekstovima se obmanjuje javnost i dovodi u zabludu.

Pred Osnovnim sud Brčko distrikta BiH, inače prvostepeni sud, u toku je upravni spor po tužbi tužiteljice Mr.sci. Selme Šadić, dipl.oec protiv Komisije – Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koji postupak se vodi pod poslovnim brojem: 96 0 U 146339 22 U.

Komisija te tuži, komisija ti sudi, žalbe nema!

Po mom mišljenju komisija može raditi krivična djela!

Dokaz: potvrda o prijemu dokumenta

S druge strane, osoba koja je isključivo u „ličnom interesu“, s ciljem lažnog moralisanja, prvo konstruisala priču oko „sukoba interesa“, a potom je „neoprezno montiran postupak“, u kojem su javno iznošeni lični podaci, i to se i dalje radi, bez obzira što mu takve identične situacije prije nisu smetale, gosp. Nekir Suljagić je 2014. godine dobio neplaćeno odsustvo 7 godina u JP „Komunalno Brčko“ d.o.o.

Dokaz: odluka o neplaćenom odsustvu broj predmeta: 02.01-10321/14 od

02.09.2014. godine.

 

Navedena odluka je ništava (ex tunc), a nakon što se zasnuje drugi radni odnos, prvi prestaje po zakonu (ex lege). Ne mogu se gomilati radni odnosi za rezerve. U hijerarhiji pravnih akata uvijek se primjenjuje zakon, a nikako izmišljeni pravilnik.

Prema tome, pošto se objektivno bavite istraživačkim novinarstvom, provjerite kako se u decembru 2021. godine gosp. Nekir Suljagić vratio na radno mjesto internog revizora u JP „Komunalno Brčko“ d.o.o, a potom primio 5 mjesečnih plata, to je zanimljivo.

Pošto pratite revizije, treba da znate, nema neograničenih mandata Glavnog revizora ili zamjenika na svim nivoima (nije propisano), a gosp. Nekir Suljagić je imao želju da obnovi još jedan mandat što nije u skladu sa članom 26. stav 6. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

Osim toga, Admira Mujić predsjednik Komisije za odlučivanje o sukobu interesa je slično dobila neplaćeno odsustvo, dakle moguća trgovina uticajem, što je upitno sa aspekta primjene propisa.

Dokaz: rješenje o odobravanju neplaćenog odsustva Komisije za hartije od

vrijednosti broj: 33-15.01-423/21 od 16.06.2021. godine.

 

Uzgred, iako je dana 04.01.2022. godine podnesen zahtjev za izuzeće, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa i dalje neoprezno nastavlja poduzimati pravne radnje, „stvara selektivan progon“, a potom nastavlja voditi upravni postupak suprotno članu 30. Zakona o upravnom postupku Brčko distrikta BiH, umjesto da prekine svaki dalji rad na predmetu do odluke suda, svjesno znajući da je dana 04.01.2022. godine podnesen zahtjev za izuzeće, „na silu i dalje progoni“ nastavlja donositi određene pravne akte, čime su možda prekoračili granice svoje ovlasti, što će vjerovatno biti predmet određenih pravnih analiza. Ko će odlučiti o izuzeću, ako zanemarimo ništave pravne akte?

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa je za godinu dana donijela samo jedno rješenje, samo jedan „papir“, a imaju godišnji budžet od 419.735,82 KM.

To plaćaju građani Brčko distrikta BiH.

 

Građani Brčko distrikta BiH su platili jedan „papir“ u iznosu od 419.735,82 KM. Pravi sukobi interesa su tajkunsko–prijateljske koristi iskazane u ogromnim ciframa.

 

Možda zato imaju strah od revizije finansijskog poslovanja.

Apsolutno nema sukoba interesa, jer to nadležni organ treba utvrditi na osnovu pravosnažne odluke, sve drugo je proizvoljna, paušalna i selektivna primjena propisa.

Upravo je Apelacioni sud Brčko distrikta BiH odbacio zahtjev za sukob nadležnosti između Skupštinske komisije i Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, iz procesnih razloga, bez analiziranja suštine, jer nije bilo meritornog rješenja u predmetu.

Dakle, sada konačno postoji očigledan sukob nadležnosti između različitih organa, ali su članovi Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, po mom mišljenju sada ujedno ostvarili obilježje krivičnog djela, jer su svjesno prekoračili granice svoje ovlasti.

Prema tome, svjesno su pristali da počine krivično djelo samo da vrše ogroman pritisak i progon Glavnog revizora, svjesno kršeći član 39. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, a time opravdaju raskošan godišnji budžet od 419.735,82 KM, možda se to krije što ne bi smjeli revizori saznati, kako se troši novac građana.

Mr.sci. Selma Šadić, dipl.oec je dana 31.01.2022. godine kao Glavni revizor Brčko distrikta BiH obavijestila Tužilaštvo Brčko distrikta BiH i Skupštinu Brčko distrikta BiH da je izložena ogromnom pritisku.

Radi svega navedenog, pozivam Vas da odmah objavite ovo reagovanje i vaše navode demantujete, jer ću u suprotnom biti prisiljen potražiti sudsku zaštitu i druge na zakonu zasnovane mjere.

S poštovanjem,

U Brčkom, 17.05.2022. godine

Advokat:     Ibrahim Šadić

 

                   

Izdvojeno

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...