bdf.brcko@gmail.com

Radove na rekonstrukciji Gradskog stadiona idu nesmetanom dinamikom

Šef Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta Ratko Stjepanović obišao je radove na rekonstrukciji Gradskog stadiona i tom prilikom rekao da radovi idu nesmetanom dinamikom.

„Za nastavak izgradnje Gradskog stadiona, čija je vrijednost 7,6 miliona KM i koji je predviđen da se završi za 15 mjeseci, očekujemo da se izvođač radova pridržava predviđene dinamike gradnje i to na način kojim je ugovorom regulisan“, rekao je Stjepanović.

On je pojasnio da se trenutno radi na izvođenju sanacionih radova na konstrukciji objekta, obnavljanju antikorozivne zaštite čelične konstrukcije, sanaciji degradirajućih površina betonske konstrukcije sa pripremom za izvođenje izolaterskih radova.

Takođe, prema njegovim riječima, radi se i na završnoj hidroizolacionoj obradi svih vanjskih površina tribina oko 5.500 metara kvadratnih, zatvaranju cijelokupne zapadne tribine fasadnom konstrukcijom, izvođenju grubih građevinskih, zanatskih, instalaterskih radova u podtribinskom prostoru, razvodu vodovodnih, kanalizacionih, elektro i mašinskih instalacija kao i kompletno vanjsko uređenje prostora u dijelu zapadne tribine na površini oko 13,5 hiljjada metara kvadratnih.

Rukovodilac radova u ime izvođača Miroslav Jovanović potvrdio je da se radovi izvode predviđenom dinamikom i da očekuje da će stadion biti spreman i predat na upotrebu do juna sedeće godine.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno