bdf.brcko@gmail.com

U PROCEDURI ZAKON O ADVOKATSKOJ DJELATNOSTI BRČKO DISTRIKTA: Primjedbe na predloženi nacrt Zakona

Nedavno je Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH stavila u proceduru Zakon o advokatskoj djelatnosti,  te ga uputila javnosti na uvid i komentare . Ovim činom je Pravosudna komisija Distrikta, po prvi put, preuzela ingerencije u advokatskoj djelatnosti koje joj pripadaju  i predložila nacrt Zakona. kako bi se uredila ova oblast koja je bila predmet i sudskih sporova. Na prvi pogled nacrt ovoga Zakona nudi poboljšanja, jer predviđa osnivanje Advokatske komore Brčko Distrikta BiH. Tako bi, konačno, nadležnosti u oblasti advokatske djelatnosti, koje pripadaju Distriktu, mogle provoditi organizacije i institucije Distrikta,  a ne institucije i organizacije entiteta, kao što je do sada bio slučaj.

No, to ne znači da članovi entitetskih komora ne mogu raditi u Distriktu, što predviđa predloženi nacrt Zakon. To ne bi bilo sporno ako postoji reciprocitet između entiteta i Distrikta, odnosno ukoliko članovi brčanske Advokatske komore mogu, pod istim uslovima, raditi u entitetima. Za sada nismo sigurni da takva mogućnost postoji, te ovu dilemu valja otkloniti.

Ono što  zabrinjava je da Zakon ne predviđa rokove za formiranje Advokatske komore Distrikta, te bi se tako čitav proces oko osnivanja advokatske komore u Distriktu mogao otegnuti do  u nedogled. Pošto su advokati u Distriktu, temeljem ranijeg spornog zakona, postali članovi entitetskih komora, a predloženi zakon im omogućava da kao takvi mogu raditi u Distriktu, moglo bi se desiti da ta mogućnost za osnivanjem Advokatske komore Brčko Distrikta BiH ostane samo prazno slovo na papiru. Stoga je neophodno utvrditi rokove za formiranje Komore kako bi za nadležnosti koje pripadaju Distriktu postojale organizacione i institucionalne pretpostavke njihove provedbe.

Podsjećamo da je po pitanju primjene postojećeg Zakona o advokaturi, gradonačelnik Esed Kadrić svojevremeno uputio  Apelaciju Apelacionom sudu Brčko Distrikta, tvrdeći da implementacija ovlaštenja Brčko Distrikta BiH o advokatskoj djelatnosti od strane entitetskih advokatskih komora predstavlja kršenje Statuta i Arbitražne odluke za Brčko.

 

 

A.E.U.

Izdvojeno