bdf.brcko@gmail.com

Predsjednik suda u Brčkom Jadranko Grčević: ČEKAJUĆI PENZIJU ILI KAZNU

Višedecenijski predsjednik Osnovnog suda u Brčkom Jadranko Grčević ne vidi problem u nezakonitom radu, čak i kada je poznato da je Ured disciplinskog tužioca podnio tužbu protiv njega zbog disciplinskih prekršaja: propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa, donošenje odluka kojima se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenja pravila postupka te zbog nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti.

Dok priznaje, „časno“ bi da ode u penziju. Nastavak procesa protiv njega najavljen je za maj, ali bi on da sačuva obraz, u čiju je čistotu duboko ubijeđen. Da je htio da izbjegne disciplinski postupak, kaže, vjerovatno bi uzeo bolovanje i ne bi se više pojavio. Sad smatra da je obavezan da u ovakvoj situaciji ostane, ali ipak ne do kraja mandata.

Razlog tome nije postupak za bahaćenje u fotelji prvog čovjeka suda, već, navodno, porodični razlozi.

Baš pred ročište „razmišlja da se aktivno upusti u sređivanje dokumentacije koja mu nedostaje za penziju“. Već u sljedećoj rečenici pred brčanskim novinarima priznaje – „već sam počeo pripreme“.

Grčević priprema dokumentaciju za mirne penzionerske dane, Žurnal podsjeća na sve njegove nezakonite postupke u pravosudnoj instituciji koju je privatizovao posljednjih 20 godina.

SARADNICE PRESUĐIVALE U NJEGOVO IME

Platu predsjedniku suda, ispunjavajući njegove norme, a radeći mimo zakona, zarađivala je prvo Marijana Marković, a potom i Marina Blažević. Zbog donošenja presuda pod Grčevićevim imenom i prezimenom, protiv problematičnog predsjednika suda Tužilaštvu Brčko distrikta podnesena je krivična prijava.

Prema prijavi, Grčević je izbjegavao da se pojavljuje na ostavinskim raspravama na kojima je trebalo da bude postupajući sudija, a takvim nesavjesnim radom povrijedio je pravo čak 28 Brčaka na pravično suđenje. U zapisnicima su njegove saradnice lagale navodeći da je on vodio postupke, kao nenadležne donosile presude, dok je on zapravo bio na sasvim drugim mjestima. Norma je bila zadovoljena – plata redovna! Markovićeva je presudila u 11 ovakvih slučajeva, a onda raskinula radni odnos u sudu da bi postala advokat u Srebreniku. Nju je naslijedila Blaževićeva.

U krivičnoj prijavi koju je prije godinu dana Tužilaštvu, uz obimne dokaze, podnio sudija Osnovnog suda u Brčkom Nedeljko Tabaković navodi se da je Grčević predsjednik Osnovnog suda od 2001, odnosno od njegovog osnivanja. Baš od 2017. do 2019. godine, kada su sporne presude donesene, dva puta je biran na istu poziciju na osnovu odluka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kojeg je predvodio “potkovani” Milan Tegeltija.

KLONIRANJE GRČEVIĆA I POSAO ZA UDT

Grčeviću je u tom periodu odgovaralo da koristi Zakon o sudovima Brčko distrikta kojim je propisano da stručni saradnik “postupa i odlučuje u prvom stepenu u određenim vanparničnim i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti, koje mu dodijeli predsjednik suda”.

Međutim, kako su bile u pitanju ostavinske rasprave, koje se provode na osnovu Zakona o nasljeđivanju BiH, onda je propisano da sve odluke u toku postupka donosi isključivo sudija. Stručne saradnice mogle su, dakle, tek da pomažu, ali ne i da presuđuju.

Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, Grčević je u vrijeme kada je zakazivao ostavinske postupke prisustvovao sjednicama Pravosudne komisije Brčko distrikta. Nikada nije objasnio kako je mogao da bude istovremeno na dva mjesta, ako je poznato da nije kloniran.

Na ostavinskom postupku od 18. jula 2019, koji je obuhvaćen krivičnom prijavom, Grčević je potpisan kao sudija koji je donio presudu. Ročište je započelo u 13 časova, a završeno u 13.10. Istovremeno, Tegeltija je u Sarajevu, krajnje diskutabilnom procedurom, izabrao Grčevića za predsjednika suda. Sjednica na kojoj se pojavio i Tegeltijin pulen Jadranko održana je od 13.08 do 13.20 časova. Ročište u Brčkom, na četiri časa vožnje od Sarajeva, u tom momentu vodila je stručna saradnica Marina Blažević.

RANI RADOVI JADRANKA GRČEVIĆA

Grčević je bio blagonaklon i prema nasilnicima. Sudskom izvršitelju Marku Vukoviću, presuđenom za nasilje u porodici, dozvolio da radi u vrijeme kada je protiv njega vođen krivični postupak. Sve ovo nagrađivao je punom platom.

Vuković  je 2. oktobra 2017. godine zaposlen kao referent za prinudnu naplatu. Dvije godine kasnije, 27. decembra 2019, Tužilaštvo Brčko distrikta proslijedilo je sudu optužnicu kojom se Vukoviću na teret stavlja nasilje u porodici. Osnovni sud Brčko distrikta, kojim rukovodi Grčević, a zaposlenik je Vuković, optužnicu je potvrdio 3. januara 2020. Predsjednik suda bio je dužan da nasilnika Vukovića udalji s mjesta sudskog izvršitelja. Međutim, to se nije dogodilo.

Vuković je tako pribavio imovinsku korist ne samo u razlici plate za period kada je trebalo da bude suspendovan, već i u iznosu koji je Osnovni sud Brčkog uplatio po osnovu penzionog i invalidskog osiguranja, kao i zdravstvenog osiguranja.

SLUČAJ „BISER“

U Brčkom je prošlog juna, zbog ubistva 83-godišnjeg Fetija Mihmića Opana, uhapšen Aladin Biser, uposlenik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH pod suspenzijom.

Kao referent za unos podataka radio je od 2012. godine. Ovo radno mjesto je, tvrdi izvor Žurnala, dobio zahvaljujući prijateljskoj vezi njegove porodice sa predsjednikom suda Jadrankom Grčevićem.

Protiv Bisera je ranije pokrenut krivični postupak, a sudilo mu se u sudu u kojem je i bio zaposlen zbog zloupotrebe službenog položaja i lažnog predstavljanja. Zbog ovih krivičnih djela nepravosnažno je osuđen na sedam mjeseci zatvora. Njemu je ranije dokazana i krivica za prevaru uzimanjem novca od preduzetnika kojem je obećao uništiti dokaze u sudu, koji su ga navodno inkriminisali u poslovanju.

Biser je, navodno, isto radio i Mihmiću – uzimao mu je novac uz obećanje da će mu u sudu ubrzati sudski postupak u kojem je bio jedna od stranaka.

OSJETLJIVO SUDIJINO NEPCE

Žurnal je 3. marta 2020. godine pisao kako problematični predsjednik suda proslave praznika organizuje u vinariji osuđenog bivšeg gradonačelnika Brčkog Dragana Pajića. Pajićeve zloupotrebe položaja i sukobi interesa, za koje mu se sudilo upravo u Osnovnom sudu Brčkog, nisu smetali prvom brčanskom sudiji. Račune za pažljivo odabrane butelje vina Grčević je ispostavio građanima.

U novogodišnjoj proslavi uživao je i sudija Velibor Milićević, isti onaj koji je Pajića osudio na zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja.

KAD GRČEVIĆ UPRAVLJA SUDSKIM PREDMETIMA

U aprilu 2014. godine posredstvom CMS-a (sistem za automatsko upravljanje predmetima) na postupanje je dobio predmet koji je u Osnovnom sudu zaveden pod brojem 96 0 O 078115 14. S obzirom na to da je jedan od suvlasnika nekretnina koje su se pojavile kao predmet tog postupka, Grčević je od IT službe suda zatražio da ovaj predmet dođe u ruke isključivo sudije Selima Karamehića, protiv kojeg je postojalo svjedočenje za ratni zločin, ali, zahvaljujući prijateljstvima u Tužilaštvu, ne i istraga o brutalnom premlaćivanju ratnih zarobljenika.

Grčević je u ovom slučaju dva puta prekršio pravilnik – prvi put jer je sam odlučio o svom izuzeću i drugi put kada je zaobišao CMS.

Djelovanje predsjednika Osnovnog suda u Brčkom po mnogo čemu je diskutabilno, baš kao i njegov izbor na to mjesto. U ljeto 2019. Milan Tegeltija učinio je sve da ga po peti put smjesti u fotelju, iako je Grčević bio u sukobu interesa, s obzirom na to da mu je u istoj pravosudnoj instituciji zaposlena supruga…

(zurnal.info)

Izdvojeno