bdf.brcko@gmail.com

Zakonom regulisati održavanja zgrada i odgovornosti pojedinačnih etažnih vlasnika

Direktorica Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Dijana Pajić na konferenciji za novinare kazala je da se nakon što je Vlada usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o održavanju zgrada ubrzo očekuje i usvajanja novog zakona koji bi se, kako je kazala, jasnije uredila ova oblast.

Ona je naglasila da se potreba za izradom novog zakona javila zbog nepostojanja objedinjenog zakona koji se bavi ovom tematikom.

„U Brčkom u ovom trenutku ne postoji jedinstven zakon koji bi regulisao prava i obaveze korisnika u pogledu održavanja zgrada tako da će novi zakon za koji je Vlada već usvojila smjernice definisati oblast održavanja zgrada u pogledu odgovornosti pojedinačnih etažnih vlasnika, i odgovornih lica čiji će se status također definisati zakonom, te u pogledu mehanizama kontrole korištenja, finansiranja radova na održavanju stambenog fonda generalno i nadzora nad primjenom zakona, sve s ciljem održavanja stanja izgrađenih objekata na zadovoljavajućem nivou. Osnovna potreba za novim zakonom proistekla je iz činjenice da su imovinskopravni odnosi na postojećim stambenim objektima u Brčkom izmijenjeni otkupom stanova, čime su stambene zgrade koje su prošle ovaj postupak prešle iz javnog u privatno vlasništvo“, kazala je Pajić.

Trenutni zakon koji se odnosi na održavanje stambenih zgrada, zbog izmijenjenih imovinskopravnih odnosa,  u velikom dijelu nije primjenjiv.

„Najveći problem je taj što u ovom trenutku nemamo neki adekvatan mehanizam obvezivanja svih korisnika stambenih objekta u gradu da na vrijeme preduzimaju radove u održavanju stambenih zgrada kako one ne bi došle u loše stanje fizičke očuvanosti. Korisnici zgrada su i danas odgovorni kao etažni vlasnici nekretnine i imaju određenu obavezu da održavaju ove objekte, međutim, ne postoji nigdje jedinstven set pravila koji definiše učesnike i procedure niti predviđene kaznene odredbe za nepreduzimanje radnji, a koje će u novom zakonu biti definisane. Zakon definiše vrste radova u odnosu na hitnost i obim, i modele finansiranja za svaki od njih“, kazala je Pajić.

Ona je naglasila da radna grupa radi na nacrtu novog zakona i da se nakon usvojenih smjernica uskoro očekuje i nastavak procedure s ciljem njegovog usvajanja.

 

Izdvojeno