bdf.brcko@gmail.com

Skupština ponovo razvlašćuje Brčko Distrikt BiH Zakonom o stečaju?

Na posljednjoj sjednici Skupštine Brčko Distrikta, na prijedlog Pravosudne komisije, usvojen je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni zakona o stečaju Brčko Distrikta. Ovim zakonom mijenja se član 296 zakona kojim se već drugi put prolongira rok do kojeg su stečajni upravnici  u Distriktu dužni položiti stručni ispit.

Osim toga što se ponovo prolongira ovaj rok, pažnju privlači činjenica da se nekoliko poslanika tokom rasprave o ovom zakonu zapitalo zašto je zakonom predviđeno da se ovaj ispit polaže isključivo pred nadležnim entitetskim organima, a ne pred organima Brčko Distrikta. Takva opcija je nametnuta članom 71. stavom 3. Zakona o stečaju Brčko Distrikta, a što je još jedan primjer povjeravanja entitetima da vrše određene nadležnosti koje su povjerene Distriktu.

Nakon što je ovakvo “oduzimanje nadležnosti“ Distrikta već primijećeno u Zakonu o advokatskoj djelatnosti i Zakonu o notarima Brčko Distrikta, na koje je gradonačelnik Kadrić već reagovao upućivanjem Apelacije o usklađenosti pojedinih odredbi ovih zakona sa Statutom Brčko Distrikta, čini se da se nastavlja trend da Skupština Distrikta izglasava zakone kojima se pojedine nadležnosti prepuštaju entitetima, a što je u suprotnosti sa pravnom suštinom Distrikta propisanom Arbitražnom odlukom i Statutom.

U srijedu (sutra), 16. marta o.g. će se pred poslanicima naći, u drugom čitanju, Zakon o stečaju kojim se ovlasti Distrikta prenose na entitete. Ukoliko se usvoji ovaj Zakon u predloženm obliku onda prvo treba javno obznaniti koji su to poslanici glasali za ovaj Zakon (neka se zna), a onda pokrenuti spor pred nadležnim sudovima.

Postavlja se i pitanje, zašto Pravosudna komisija, kao ovlašteni predlagač ovog zakona i neko ko sačinjava Listu stečajnih upravnika u Distriktu, dakle i implementator ovog zakona, ništa ne poduzima da se nadležnost za polaganje ispita za stečajnog upravnika polaže u Distriktu. Ovako ona, na posredan način, radi na oduzimanju od Distrikta njegovih ovlaštenja.

Bilo bi neophodno ovaj Zakon povući iz procedure i predložiti izmjene kojima će se polaganje stručnih ispita za stečajne upravnike provoditi pred organima Distrikta. U protivnom, djeluje se suprotno Konačnoj odluci i Statutu Distrikta, a u skladu sa politikom Milorada Dodika, koji nakon razvlašćivanja države BiH sada radi na razvlašćivanju Distrikta.

Da podsjetimo na član 1.3 Statuta Distrikta u kojem se kaže DA NIJEDNOM OD ENTITETA VLAST DISTRIKTA NEĆE DODIJELITI ILI POVJERITI BILO KOJU FUNKCIJU UPRAVLJANJA ILI OVLAŠTENJA KOJA NIJE DOZVOLJENA ILI POVJERENA TEKSTOM STATUTA OD 08. MARTA 2000. GODINE.

PA IZVOLITE, DAME I GOSPODO POSLANICI.

 

 

E.U.

Izdvojeno