bdf.brcko@gmail.com

JAVNI POZIV GRAĐANIMA BRČKO DISTRIKTA BiH

Poštovane građanke i građani,

Zavod za planiranje projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH osnovan je sa ciljem osiguranja profesionalne funkcije integralnog prostornog planiranja i društveno – ekonomskog razvoja Distrikta, kao i izrade projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje javne infrastrukture i objekata Distrikta.

Vaše učešće i doprinos u radu, davanjem ideja, sugestija i prijedloga stručnjacima Zavoda je od izuzetne važnosti, kako bi Zavod  prepoznao prave potrebe i iste ugradio u rekonstrukciju, sanaciju i modernizaciju područja planiranja u kojem živite te prema tome zajedno s vama izrađivao najbolje planove i programe razvoja u cilju unapređenja i poboljšanja životnog prostora.

Dosadašnji način izrade i donošenja prostorno planskih dokumenata vršen je bez dovoljne transparentnosti i neophodne participacije građana u kreiranju prostora po mjeri građana, a mnogo više pod uticajem  investitorskih želja i interesa,a na štetu planskog i stručnog razvoja, korištenja i upravljanja zajedničkim prostorom.

Prostorno plansku dokumentaciju Distrikta do sada su izrađivale brojne organizacje iz raznih gradova BiH i inostranstva bez neophodne međusobne saradnje i konsultacija sa građanima koji na tom prostoru žive. Iz tog razloga danas imamo  više investitorski i interesni urbanizam, a ne urbanizam zasnovan na struci, znanju i stvarnim potrebama građana, što je ostavilo trajne i nesagledive posledice na oblikovni, infrastrukturni i drugi izgled i razvoj Distrikta.

Formiranjem Zavoda, aktuelne vlasti su odlučile prekinuti sa dosadašnjom vrlo negativnom praksom u ukupnom prostornom i društvenom planiranju Distrikta. Stoga, Zavod kao novoosnovana profesionalna institucija, po prvi put na području našeg grada nudi mogućnost građanima, udruženjima civilnog sektora da putem sugestija i prijedloga upućenih stručnjacima Zavoda na najneposredniji način  svojim idejama i kreacijama učestvuju u planiranju i uređenju kako mikroprostora gdje žive, tako i ukupnog prostora Distrikta. Naša želja je da na bazi struke i neposrednog učešća građana  planiramo i izgrađujemo Distrikt po želji i mjeri građanina, a u skladu sa Europskim direktivama i standardima iz ove oblasti kako bi se planirao i razvijao pravedan grad, čist grad, zeleni grad, grad planiran na znanju i struci, željama i potrebama njegovih građana, kao i grad atraktivan i poželjan za život.

Vama je poznato da je za prostorno planiranje potreban interdisciplinarni pristup i nužna participacija građana, s toga naročito pozivamo sve stanovnike Distrikta, udruženja nevladinog sektora a posebno stručnjake iz raznih oblasti da svojim idejama i prijedlozima učestvuju u kreiranju i izradi prostorno-planske dokumentacije Distrikta, te da u sinergiji sa svim navedenim subjektima dođemo do najboljih rješenja u planiranju i razvoju boljeg i  ljepšeg Brčkog.

Osnivanjem Zavoda Brčaci po prvi put dobijaju šansu da aktivno participiraju u izradi prostorno-planske i projektne dokumentacije i preuzmu odgovornost  za razvoj i uređenje Distrikta po vlastitim potrebama.

Zavod je vaša Institucija i uvijek ste dobrodošli sa svim vašim prijedlozima, idejama i sugestijama za izgradnju Distrikta kao napredne urbane sredine ugodne za život svih njegovih građana. Uvjereni smo da ćete iskoristiti ovu priliku. Stručnjaci Zavoda vam stoje na raspolaganju i raduju se saradnji sa vama.

Ovim putem vas pozivamo da vaše ideje, prijedloge i sugestije dostavite Zavodu, a najbolji radovi biće simbolično nagrađeni. Prijedloge i ideje možete dostaviti lično u prostorije Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, na adresu Lučka bb, Brčko distrikt BiH ili na mail : info@zavod.ba

 

 

 

Radujemo se susretu i saradnji sa vama!

Srdačan pozdrav!

 

 

Brčko, 04.03.2022. godine                                                                                         DIREKTOR

Dedeić Ismet, dipl.ing. saobr.

Izdvojeno