bdf.brcko@gmail.com

I dalje važeći stav R Srpske je suprotan Konačnoj arbitražnoj odluci za Brčko

Arbitraža uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom odlučila je 5. marta 1999. godine da grad Brčko, dotad u sastavu Republike Srpske, dobije status distrikta pod međunarodnim nadzorom.

Republika Srpska usprotivila se ovoj odluci, jer se njome ugrožava njen teritorijalni kontinuitet.

Vlasti Republike Srpske smatraju da je uspostavljanjem Brčko distrikta narušena osnovna struktura Dejtona, kojim je BiH uređena kao država sa dva entiteta u teritorijalnom razmjeru 49 naprema 51 odsto.

Zvanični stav Republike Srpske, koji je formulisao arbitar Srpske, i dalje je na snazi.

/SRNA/

Izvor: HIT TV

Izdvojeno