bdf.brcko@gmail.com

Ustavni sud BiH: 9. januar ne može se slaviti kao dan RS-a

Kada je premijer RS Radovan Višković za skupštinskom govornicom NSRS 10. decembra kazao da su „srpske sudije u Ustavnom sudu BiH spremne povući se s pozicija kad to od njih bude zatraženo od vlasti RS“, izostala je reakcija Ustavnog suda BiH koji je dužan štititi Ustav BiH.

Višković je kazao kako dvojica sudija imaju pozitivno mišljenje o pitanju vraćanja nadležnosti RS prenesenih na nivo BiH.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić u razgovoru za Dane kazao je kako se “nada i hoće da vjeruje da neće doći do toga da se naše kolege iz RS-a povuku.”

“Slušao sam i ja šta je (Višković op.a.) rekao, to ne znači da će se izvršiti. Kolege su tu, rade, normalno duže predmete, kolega Simović je i potpredsjednik Ustavnog suda. Sa mnom kao predsjednikom o toj temi nisu razgovarali. Ali ne možemo mi unaprijed reći šta ćemo uraditi. U svakom slučaju, ako ovdje dođu predmeti, a sigurno da će doći, onda će to otvoriti pitanja na koja će Ustavni sud morati odgovoriti. Mislim na zakone koje oni najavljuju. Trenutno imamo tri predmeta koja se odnose na nadležnosti RS-a – Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o nekim tehničkim normativima i skoro je na ocjenu ustavnosti došao Zakon koji su donijeli o stavljanju van snage izmjena Kaznenog zakona, koji je Inzko nametnuo o negiranju genocida”, kaže Tadić.

I sudija Tadić kaže da oni kao profesionalci moraju štititi Ustav BiH i da ga ne mogu mijenjati.

Iako se vlasti RS pripremaju za proslavu 9. januara Tadić podsjeća da je van snage stavljen Zakon RS-a o 9. januaru.

“Utvrdili smo povredu, stavili zakon van snage i ostala je pravna praznina. Oni više taj zakon nemaju, nije na pravnoj snazi, ukinut je, istekao rok. Kako oni slave, to je druga stvar, ali nemaju zakon”, kazao je Tadić.

Od 24. aprila 2019. godine ne važi ukinuti član 2. stav 1. Zakona o danu Republike Srpske, koji kaže da je 9. januar dan RS. U “Službenom listu BiH” objavljena je odluka Ustavnog suda BiH kojom je krajem marta utvrđeno da se 9. januar ne može slaviti kao dan RS-a, a u okviru koje je navedeno i da dan nakon objavljivanja te odluke u ovom službenom glasilu osporena odredba prestaje važiti.

Ustavni sud je u predmetu broj U 2/18, a koji se odnosio na zahtjev devet delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 2. stav 1. Zakona o danu Republike Srpske, utvrdio da odredba koja glasi: “Na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao dan RS”, nije u skladu s članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te članom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine.

U okviru odluke objavljene u “Službenom listu BiH” objavljen je i aneks te odluke koji čine izdvojena mišljenja predsjednika Zlatka M. Kneževića i sudije Miodraga Simovića, koji su i obrazložili zašto se ne slažu s ovom odlukom.

Ustavni sud ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika dan Republike Srpske. Također, ni tom odlukom, a ni odlukom broj U 10/16 ne dovodi se u pitanje, ne isključuje i ne ograničava nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg datuma će se proslavljati dan Republike Srpske.

Inače, Ustavni sud BiH je 26. novembra 2015. godine prvi put utvrdio da je neustavan 9. januar kao dan RS.

Ni tu presudu Ustavnog suda BiH vlasti u Republici Srpskoj nisu priznale, pa su u septembru 2016. održali referendum o danu RS na kome se 99,79 posto građana izjasnilo da žele obilježavati 9. januar kao dan ovog entiteta. Ustavni sud BiH poništio je rezultate tog referenduma. Narodna skupština RS je zatim donijela novi zakon o praznicima, gdje je uvrstila i spomenuti referendum kao argument za obilježavanje 9. januara kao dana RS. Tako je NSRS djelimično izmijenila zakon o praznicima, ali i dalje nije bila ispoštovana odluka Suda.

U junu 2021. godine član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će podržati ideju da se Dan RS-a, umjesto 9. januara, obilježava 15. februara, kada Srbija slavi Dan državnosti.

 

Izvor: nap.ba

Izdvojeno