bdf.brcko@gmail.com

U brčanskom visokom obrazovanju vlada haotično stanje

Haotičnost i neuređenost sistema visokog obrazovanja u BiH se odražava i na Brčko Distrikt BiH, kao posebnu administrativnu jedinicu u njenom sastavu. Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ na 83 hiljada stanovnika, koliko ih prema poslednjem popisu stanovništva u BiH ima u Distriktu, u njemu  djeluju četiri Univerziteta sa 23 fakulteta, jedna Visoka škola, Organizaciona jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo i Sveučilišta Mostar, a formalnuo u registru Vlade distrikta su još dva fakulteta Univerziteta Sarajevo.

Prema zvaničnim podacima, u registru Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH upisane su visokoškolske ustanove Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija EMPIRICA, Evropski Univerzitet Brčko distrikt BiH, Internacionalni Univerzitet Brčko distrikt BiH, Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Sarajevu i Odsjek Odnosi s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Međutim, samo je EMPIRICA upisana u Državni registar akreditovanih ustanova u BiH.

Ali se tu  priča o brčanskim VŠU ne završava. Odnosno tek se razvija, jer su na početku kampanje aktivisti neformalne grupe studenata i ostalih zainteresovanih za uređenje ove oblasti u Distriktu došli do do zanimljivih otkrića. Pitajući nadležnu Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH o statusima VŠU u registru brčanskog Odjeljenja za obrazovanje Grupa je dobila odgovor da Internacionalni univerzitet i Evropski univerzitet nisu upisani u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova kod HEA BiH.

Naknadno i da u Državni registar nisu upisani ni Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Sarajevu sa Prirodno–matematičkim i Poljoprivredno–prehrambenim fakultetom i Odsjek Odnosi s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U odgovoru je naglašeno da su njihove matične VŠU u Sarajevu i Mostaru u registru HEA BiH.

„U vezi sa podacima za predmetno Odjeljenje Univerziteta u Sarajevu i Odsjek za odnose s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Agencija ne vodi tu vrstu službene evidencije, odnosno nema tražene informacije“ – odgovor je HEA BiH.

Ono što je u cijeloj brčanskoj priči, kada je visoko obrazovanje u pitanju, nejasno je zbog čega Odjeljenje za obrazovanje nije upisalo i ostale visokoškolske ustanove u svoj registar. Jedna od njih je Ekonomski fakultet, koji je u ranijim periodima djelovao u sastavu Univerziteta Sarajevo, zatim Univerziteta Tuzla, a sada je članica Univerziteta Istočno Sarajevo. Takođe, ni Odjeljenje Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu  BiH, koje je smješteno u zgradi Srpske pravoslavne crkvene opštine Brčko. Odjeljenje PIM u Brčkom takođe u svom sastavu ima Ekonomski fakultet, ali i još šest drugih.

U Državni registar nije upisan ni brčanski Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH, a nije upisana ni u Vladino Odjeljenje za obrazovanje, iako je ova privatna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH u oktobru prošle godine. U svom sastavu ima tri fakulteta i Centar za istraživanje i razvoj.

Sveukupno, utisak je da u brčanskom visokom obrazovanju vlada haotično stanje i da je pred onima koji su odlučili da se bore za uvođenje reda i ostvare cilj da diplome izdaju samo akreditovane visokoškolske ustanove, vrlo zahtjevan posao. Jer, Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, samo akreditovana visokoškolska ustanova može izdavati akademske stepene i diplome.

“Za početak, pokušavamo dokučiti da li odobrenje za rad Odjeljenja za obrazovanje moraju imati i dislocirana odjeljenja visokoškolskih ustanova, jer ih dva ima upisana u njihov registar. Zatim, zašto nisu u taj registar upisani i ostala dislocirana odjeljenja, od kojih neka imaju i više fakulteta. I, napokon, zašto u registar Distrikta nije upisan Univerzitet „Privredna akademija“, koji kao ni Evropski univerzitet i Internacionalni univerzitet nije u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH”, kažu iz Grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“.

 

 

Izvor: antikorupcija.info

Izdvojeno

KO TO, G. MILIĆU, UGROŽAVA SLOBODU I IDENTITET SRBA I PODRIVA TEMELJE BiH U BRČKOM?

Prilikom svog nedavnog obraćanja javnosti predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH g. Siniša Milić je, između ostaloga, izjavio da će državljani R Srpske u Distriktu...

KO PROVODI POLITIKU MILORADA DODIKA O OSAMOSTALJENJU RS-a U BRČKO DISTRIKTU BiH

Najveća postdaytonska kriza u BiH izazvana je jednostranim odlukama Skupštine R Srpske (RS) o prenosu nadležnosti sa državnog nivoa na nivo entniteta RS. Time...

KOJI TO BEOGRAD NEKOME SMETA U BRČKOM?

Na jednom od brčanskih portala prije nekoliko dana objavljen je tekst pod naslovom ,,Kome smeta Beograd’’, aludirajući na naziv novootvorenog dječijeg obdaništa na Ilićki....

Za direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Distriktu imenovan penzionisani policajac Žarko Ćosić

Skupština Brčko Distrikta BiH je na jučerašnjem zasjednanju imenovala direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko Distriktu, institucije od koje i...

AFERA KISEONIK POKAZUJE KO VODI I GDJE VODI BRČKO DISTRIKT BIH

Po prvi put u posljednjih petnaestak godina jedna brčanska politička stranka opravdala je razloge svoga postojanja. Brčanska stranka „Narod i pravda“ je prije par...

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa...

Od sutra u Distriktu nema korupcije: Dolaze predstavnici američke ambasade da potpišu sporazum sa Vladom Distrikta o borbi protiv korupcije

Prošlo je dvadeset godina od nastanka Distrikta, koji su osmislile i supervizorskim palicama uspostavile SAD. Nesebično su se trudili da uspostave funkcionalnu izvršnu vlast, pa...

Znate li onaj vic o Brćaku, Luki i Sehari ??? NEKAD LUKA, DANAS FINANSIJSKA BRUKA

Imo Brćak kamaru para, pa dao Sehari da ih čuva, ali pod jednim uslovom, Ako mu dijete Luka zapadne u belaj i zatreba para...