bdf.brcko@gmail.com

U brčanskom visokom obrazovanju vlada haotično stanje

Haotičnost i neuređenost sistema visokog obrazovanja u BiH se odražava i na Brčko Distrikt BiH, kao posebnu administrativnu jedinicu u njenom sastavu. Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ na 83 hiljada stanovnika, koliko ih prema poslednjem popisu stanovništva u BiH ima u Distriktu, u njemu  djeluju četiri Univerziteta sa 23 fakulteta, jedna Visoka škola, Organizaciona jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo i Sveučilišta Mostar, a formalnuo u registru Vlade distrikta su još dva fakulteta Univerziteta Sarajevo.

Prema zvaničnim podacima, u registru Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH upisane su visokoškolske ustanove Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija EMPIRICA, Evropski Univerzitet Brčko distrikt BiH, Internacionalni Univerzitet Brčko distrikt BiH, Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Sarajevu i Odsjek Odnosi s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Međutim, samo je EMPIRICA upisana u Državni registar akreditovanih ustanova u BiH.

Ali se tu  priča o brčanskim VŠU ne završava. Odnosno tek se razvija, jer su na početku kampanje aktivisti neformalne grupe studenata i ostalih zainteresovanih za uređenje ove oblasti u Distriktu došli do do zanimljivih otkrića. Pitajući nadležnu Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH o statusima VŠU u registru brčanskog Odjeljenja za obrazovanje Grupa je dobila odgovor da Internacionalni univerzitet i Evropski univerzitet nisu upisani u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova kod HEA BiH.

Naknadno i da u Državni registar nisu upisani ni Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Sarajevu sa Prirodno–matematičkim i Poljoprivredno–prehrambenim fakultetom i Odsjek Odnosi s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U odgovoru je naglašeno da su njihove matične VŠU u Sarajevu i Mostaru u registru HEA BiH.

„U vezi sa podacima za predmetno Odjeljenje Univerziteta u Sarajevu i Odsjek za odnose s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Agencija ne vodi tu vrstu službene evidencije, odnosno nema tražene informacije“ – odgovor je HEA BiH.

Ono što je u cijeloj brčanskoj priči, kada je visoko obrazovanje u pitanju, nejasno je zbog čega Odjeljenje za obrazovanje nije upisalo i ostale visokoškolske ustanove u svoj registar. Jedna od njih je Ekonomski fakultet, koji je u ranijim periodima djelovao u sastavu Univerziteta Sarajevo, zatim Univerziteta Tuzla, a sada je članica Univerziteta Istočno Sarajevo. Takođe, ni Odjeljenje Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu  BiH, koje je smješteno u zgradi Srpske pravoslavne crkvene opštine Brčko. Odjeljenje PIM u Brčkom takođe u svom sastavu ima Ekonomski fakultet, ali i još šest drugih.

U Državni registar nije upisan ni brčanski Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH, a nije upisana ni u Vladino Odjeljenje za obrazovanje, iako je ova privatna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH u oktobru prošle godine. U svom sastavu ima tri fakulteta i Centar za istraživanje i razvoj.

Sveukupno, utisak je da u brčanskom visokom obrazovanju vlada haotično stanje i da je pred onima koji su odlučili da se bore za uvođenje reda i ostvare cilj da diplome izdaju samo akreditovane visokoškolske ustanove, vrlo zahtjevan posao. Jer, Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, samo akreditovana visokoškolska ustanova može izdavati akademske stepene i diplome.

“Za početak, pokušavamo dokučiti da li odobrenje za rad Odjeljenja za obrazovanje moraju imati i dislocirana odjeljenja visokoškolskih ustanova, jer ih dva ima upisana u njihov registar. Zatim, zašto nisu u taj registar upisani i ostala dislocirana odjeljenja, od kojih neka imaju i više fakulteta. I, napokon, zašto u registar Distrikta nije upisan Univerzitet „Privredna akademija“, koji kao ni Evropski univerzitet i Internacionalni univerzitet nije u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH”, kažu iz Grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“.

 

 

Izvor: antikorupcija.info

Izdvojeno

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...