bdf.brcko@gmail.com

VJEROVALI ILI NE: BUDŽET ZA 2022. G. BIT ĆE USVOJEN U ROKOVIMA PREDVIĐENIM ZAKONOM

Budžet Brčko distrikta za narednu godinu biće usvojen najkasnije u prvoj polovini idućeg mjeseca. Okvirno, budžet je težak 240 miliona maraka, a preraspodjelom sredstava planirani iznos njegovog kapitalnog dijela biće preko osam miliona maraka.

„Različitim vidovima preraspodjela i ušteda, prije svega na poziciji plata i naknada, u kapitalni segment budžeta biće dodato još oko šest miliona maraka. Ovaj novac prioritetno će se usmjeravati na projekte kanalizacione, vodovodne, elektro i putne mreže u Distriktu, i to sa akcentom na onaj njihov dio za koji je osigurana sva neophodna dokumentacija“, kazao je predsjednik Skupštine Distrikta Siniša Milić.

U budžetu za narednu godinu planirana su i sredstva za zanavljanje opreme Radio Brčkog, zatim Razvojno-garantnog fonda i Zavoda za planiranje i projektovanje Brčko distrikta BiH.
„Veoma je važno da kod prihvatanja budžeta za 2022. godinu u prvoj polovini narednog mjeseca on praktično postaje operativan, od prvog dana naredne godine“, akcentirao je Milić.

IZVOR: RBDBIH

Izdvojeno