bdf.brcko@gmail.com

PREDSJEDAVAJUĆI ARBITAR WILLIAMSON: Procjenjujem koliko sve strane poštuju odredbe Konačne odluke za Brčko

Ambasador Clint Williamson, predsjedavajući arbitar Arbitražnog tribunala za Brčko, doputovao je 10. novembra u četverodnevnu službenu posjetu Bosni i Hercegovini.

Ambasador Williamson je posjetio Brčko, zajedno sa zamjenikom visokog predstavnika/supervizorom za Brčko Michaelom Scanlanom, gdje su se sastali sa čelnicima Vlade i Skupštine Brčko Distrikta. Nakon posjete Brčkom, ambasador Williamson i supervizor su se vratili u Sarajevo i održali niz sastanaka, uključujući i razgovore sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom; predsjednikom Ustavnog suda Matom Tadićem; COMEUFOR, general-majorom Alexanderom Platzerom; COMNATO, brigadnim generalom Ericom Folkestadom i sa nizom ambasadora i drugih visokorangiranih diplomata.

U skladu sa nadležnostima koje ima kao predsjedavajući arbitar, ambasador Williamson je želio čuti stavove ovih zvaničnika o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i u kojoj mjeri je, ukoliko je uopće bilo takvih primjera, ova situacija do sada utjecala ili bi mogla utjecati na Brčko.

Ambasador Williamson i supervizor su tokom sastanka sa zvaničnicima Brčkog istakli da je Brčko uspješan primjer poslijeratnog pomirenja i suživota i da se stanovnici Brčkog ne trebaju plašiti novog oružanog sukoba. Naglasili su da vlasti Distrikta moraju ubrzati reforme u oblasti dobre uprave, razvoja infrastrukture i rasta privatnog sektora i preduzeti korake u borbi protiv korupcije i političkog pokroviteljstva, ukoliko Brčko želi ostvariti svoj potencijal, osigurati prosperitetnu budućnost i, u konačnici, ispuniti uslove potrebne za potpunu implementaciju Konačne odluke Arbitražnog tribunala za Brčko.

Ambasador Williamson i supervizor su istakli da je Brčko Distrikt primjer uspješnog suživota koji su entiteti dužni – prema odredbama Konačne odluke – nedvosmisleno podržati. U tom smislu, javne ličnosti imaju odgovornost da doprinesu miru i pomirenju i u svojim istupima trebaju pažljivo i odgovorno birati riječi.

Ambasador Williamson je izjavio: „Od mog imenovanja, kad me je početkom 2017. godine na  funkciju predsjedavajućeg arbitra imenovao Međunarodni sud pravde, periodično sam dolazio u Bosnu i Hercegovinu kako bih procijenio napredak ostvaren u procesu implementacije Konačne odluke i pratio razvoj situacije i utjecaj koji to može imati na Brčko.

Moram reći da je nedavni razvoj situacije u BiH veoma zabrinjavajući i upravo je to bio razlog zbog kojeg sam došao u ovu posjetu. Tokom svog boravka u Bosni i Hercegovini, podsjetio sam sve svoje sagovornike na moju stalnu obavezu da procjenjujem koliko sve strane poštuju odredbe Konačne odluke, kao i na obavezu Arbitražnog tribunala da postupi na odgovarajući način u slučaju ozbiljnog nepoštivanja odredbi Konačne odluke.”

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno