bdf.brcko@gmail.com

Brčanska Elektrodistribucija utvrdila neovlaštenu potrošnju električne energije: Je li moguće!

Radna jedinica Elektrodistribucija evidentirala je u zadnjih mjesec dana povećanje gubitaka električne energije u distributivnoj mreži. Utvrđeno je da je razlog tome neovlaštena potrošnja električne energije.

Pod neovlaštenom potrošnjom podrazumijeva se potrošnja u slučaju priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu bez potrebnih saglasnosti ili samovoljnog priključenja nakon isključenja zbog neizmirenih obaveza ili drugih razloga. Zatim, neovlaštena potrošnja je i kada kupac onemogućava pravilno registrovanje preuzete električne energije i snage, potrošnja bez mjernih uređaja i mimo njih, samovoljno skidanje ili oštećenje plombe i druga nenamjenska potrošnja električne energije.

Zaposlenici JP “Komunalno Brčko” posljednjih nekoliko dana intenzivnije kontrolišu na terenu sumnjive lokacije i kupce kod kojih postoji mogućnost da neovlašteno preuzimaju električnu energiju, a ovom prilikom pozivamo i građane da prijave nelegalnu potrošnju, odnosno krađu struje, ukoliko imaju o tome saznanja ili sumnji.

Prijavu zbog sumnje neovlaštene potrošnje građani mogu da podnesu anonimno ili javno, lično (na šalterima info centra ili prijavom radniku RJ Elektrodistribucija ili neke druge radne jedinice), telefonski (080050507), putem elektronske pošte (pozivni.centar@komunalno.ba, info@komunalno.ba admin.rjelektro@komunalno.ba) ili pismenim obavještenje poslatim poštom na adresu preduzeća (Studentska 13) sa napomenom „prijava neovlaštene potrošnje električne energije“.

Neovlaštena potrošnja električne energije je krivično djelo, te je JP „Komunalno Brčko“ u obavezi da nakon utvrđivanja i dokumentovanja otkrivene neovlaštene potrošnje o tome obavijesti Jedinicu kriminalističke policije Policije Brčko distrikta BiH.

Za obračunski period neovlaštene potrošnje uzima se godinu dana unazad od dana ustanovljenja neovlaštene potrošnje. Eventualno može biti kraći, ukoliko postoje dokazi za to. Kupcu koji je neovlašteno trošio električnu energiju naplaćuje se obračunata električna energija, obračunata snaga i ostali troškovi prouzrokovani neovlaštenom potrošnjom.

Građanima koji otkriju i prijave neovlaštenu potrošnju, isplaćuje se nagrada u skladu sa važećim Pravilnikom o utvrđivanju i obračunu neovlaštene potrošnje.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno