bdf.brcko@gmail.com

Brčanska Elektrodistribucija utvrdila neovlaštenu potrošnju električne energije: Je li moguće!

Radna jedinica Elektrodistribucija evidentirala je u zadnjih mjesec dana povećanje gubitaka električne energije u distributivnoj mreži. Utvrđeno je da je razlog tome neovlaštena potrošnja električne energije.

Pod neovlaštenom potrošnjom podrazumijeva se potrošnja u slučaju priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu bez potrebnih saglasnosti ili samovoljnog priključenja nakon isključenja zbog neizmirenih obaveza ili drugih razloga. Zatim, neovlaštena potrošnja je i kada kupac onemogućava pravilno registrovanje preuzete električne energije i snage, potrošnja bez mjernih uređaja i mimo njih, samovoljno skidanje ili oštećenje plombe i druga nenamjenska potrošnja električne energije.

Zaposlenici JP “Komunalno Brčko” posljednjih nekoliko dana intenzivnije kontrolišu na terenu sumnjive lokacije i kupce kod kojih postoji mogućnost da neovlašteno preuzimaju električnu energiju, a ovom prilikom pozivamo i građane da prijave nelegalnu potrošnju, odnosno krađu struje, ukoliko imaju o tome saznanja ili sumnji.

Prijavu zbog sumnje neovlaštene potrošnje građani mogu da podnesu anonimno ili javno, lično (na šalterima info centra ili prijavom radniku RJ Elektrodistribucija ili neke druge radne jedinice), telefonski (080050507), putem elektronske pošte (pozivni.centar@komunalno.ba, info@komunalno.ba admin.rjelektro@komunalno.ba) ili pismenim obavještenje poslatim poštom na adresu preduzeća (Studentska 13) sa napomenom „prijava neovlaštene potrošnje električne energije“.

Neovlaštena potrošnja električne energije je krivično djelo, te je JP „Komunalno Brčko“ u obavezi da nakon utvrđivanja i dokumentovanja otkrivene neovlaštene potrošnje o tome obavijesti Jedinicu kriminalističke policije Policije Brčko distrikta BiH.

Za obračunski period neovlaštene potrošnje uzima se godinu dana unazad od dana ustanovljenja neovlaštene potrošnje. Eventualno može biti kraći, ukoliko postoje dokazi za to. Kupcu koji je neovlašteno trošio električnu energiju naplaćuje se obračunata električna energija, obračunata snaga i ostali troškovi prouzrokovani neovlaštenom potrošnjom.

Građanima koji otkriju i prijave neovlaštenu potrošnju, isplaćuje se nagrada u skladu sa važećim Pravilnikom o utvrđivanju i obračunu neovlaštene potrošnje.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...