bdf.brcko@gmail.com

Policija Brčko distrikta BiH odustala od asistencije na Prutačama

Odjel za raseljena lica – osobe izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH je Policiji Brčko distrikta BiH uputilo zahtjev za asistenciju prilikom deložacije jedne višečlane porodice za dan 24. 11. 2020. godine koja bespravno koristi stan u alternativnom smještaju u naselju Prutače.

S obzirom na to da u pripremi deložacije, nadležne institucije nisu na adekvatan način riješile smještaj deložirane porodice, te imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju na području Brčko distrikta BiH i trenutne vremenske uslove, Policija Brčko distrikta BiH je odustala od asistencije.

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH

Izdvojeno