bdf.brcko@gmail.com

Čemu služi Kancelarija Brčko distrikta pri Vijeću Ministara BiH?

Kancelarija Brčko distrikta pri Vijeću Ministara BiH, jedna je od javnih službi odnosno institucija koja je ključna spona između naše lokalne zajednice i institucija države Bosne i Hercegovine, na koju je, prema Konačnoj arbitražnoj odluci Distrikt direktno naslonjen. Stoga je njen rad veoma značajan.

„Za minulih osamnaest godina od njenog formiranja, idejom supervizorice Suzan Džonson, Kancelarija je u potpunosti ispunila svoju svrhu odnosno ulogu, jer ne treba zaboraviti da je ista osnovana na temelju Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Brčko distrikta BiH 2005. godine i da je to pretočeno u Zakon o Vijeću ministara BiH, kao i Statut Distrikta“, kaže aktuelni koordinator Kancelarije Miroslav Gavrić.

Mnogo je važnih stvari Kancelarija svojom koordinacijom između brčanske Vlade i Vijeća ministara BiH, pomogla da bude raelizovano u Distriktu.

„Kada bi se opredjeljivao za ono što je bilo po najvažnije za građane Distrikta u konkretnom radu Kancelarije onda bi to bio period COVID-a, jer smo mi kao uposlenici Kancelarije jedini imali pravo i mogućnost kretanja na relaciji Brčko-Sarajevo kada smo osiguravali dotok sve neophodne pomoći koja je pristizala u Sarajevo, a bila namijenjena, odnosno pripadala Brčkom“, akcentirao je Gavrić.

Svakako tu su i brojni infrastrukturni projekti koji su zahvaljujući Kancelariji sa nivoa države Bosne i Hercegovine spušteni i u Distrikt.

„Takođe nastojimo obezbjediti ravnomjeran razvoj BiH, kroz razvoj Brčko distrikta, odnosno sve one projekte koje Distrikt ima u svojoj strategiji razvoja da ugradimo i u strateške ciljeve Bosne i Hercegovine“, precizirao je Gavrić.

Vrlo je važno da kroz aktivnost Kancelarije Brčko bude uključeno i u sva druga aktuelna kretanja na nivou BiH što podrazumijeva gotovo sve sfere i oblasti života, među kojima je izuzetno važan i onaj zakonodavni.

„Uloga nas koji Brčko zastupamo u Vijeću ministara je da i u zakonodavnom smislu vodimo računa da Distrikt bude inkorporiran gdje god je to neophodno, što je izuzetno važan segment našeg djelovanja“, ističe Gavrić.

Pored rečenog Kancelarija ima zadatak koordinirati i dva takozvana strateška zadatka Distrikta, a tiču se saradnje sa iseljeništvom i privlačenje novih investitora.

„Ova dva zadatka implementiramo u najužoj koordinaciji sa Odjeljenjem za evropske integracije, kao i Jedinicom za implementaciju EU projekata brčanskog Razvojno-garantnog fonda. Pored iskazanog, svakako da će Kancelarija u periodu do kraja godine posebnu pažnju posvetiti, aktivnostima pripreme poslova na rekonstrukciji graničnog prelaza most Brčko-Gunja kao i izgradnji  sasvim novog mosta, na lokalitetu van gradske jezgre Brčkog“, zaključio je Miroslav Gavrić.

Izvor: radiobrcko.ba

Izdvojeno