bdf.brcko@gmail.com

Sa konferencije za medije g. Ismeta Dedeića: Prijedlog mjera za sprečavanje korupcija u zapošljavanju

Direktor Zavoda za planiranja, projektovanje i razvoj Brčko Distrikta BiH g. Ismet Dedeić danas je održao konferenciju za štampu.

Glavni motiv da organizujem ovu konferenciju su specifične okolnosti koje prate raspisani javni konkurs za izbor direktora i dva pomoćnika direktora Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH.

 

Gospodin Dedeić je istakao da je za taj konkurs i izbor iskazan javni interes nekih medija, građana i političkih stranaka. Tu pažnju dodatno je pojačala činjenica da su,  iako proces izbora čelnika Zavoda  nije okončan, interes za ovaj konkurs iskazali i organi za zaštitu zakonitosti, koji su već zatražili podatke o procesu izbora.

 

S time u vezi g. Dedeić je pojasnio:

 

„S obzirom da sve to generiše negativan ambijent i opterećuje normalno odvijanje konkurske procedure, sa neželjenim širim odjecima i među samim građanima,  ja  želim da predložim neke nove ideje koje bi mogle doprinijeti otklanjanju podozrenja i sumnji u regularnost provođenja – kako aktuelnog konkursnog postupka  u Zavodu, tako i  budućih konkursa za zapošljavanje u cjelokupnom javnom sektoru Brčko distrikta.

 

Naime, opštepoznato je da je korupcija u zapošljavanju u Brčkom hronična, što je posebno ilustrovala uznemirujuća javna tvrdnja  glavnog tužioca da je u ovoj oblasti u Distriktu korupcija 100-postotna, te da su nemoćni da se suprostave toj pošasti.

 

Ja smatram da postoji način i mogućnost naravno ako postoji i politička volja nosioca vlasti da se za tu nevolju nađe efikasan „lijek“, a on bi se sastojao, prije svega, u neposrednom prisustvu i mogućnosti uvida javnosti u konkursne procedure, čime bi se omogućila stvarna, a ne deklarativna transparentnost u sprovođenju procesa zapošljavanja u javnom sektoru.

 

U konkretnom skučaju, želim predložiti Upravnom odboru Zavoda, koji se zbog svega prehodno navedenog našao pod teretom posebne odgovornosti, da preduzme sljedeće:

 

  1. Da javnosti prezentira ponuđene programe rada i razvoja svih kandidata koji su zakonom propisani, nažalost, samo u ovoj instituciji Brčko distrikta;
  2. Da se intervjui obavljaju pred kamerama, odnosno da se snimaju audio i video tehnikom;
  3. Da se rezultati bodovanja, odnosno ocjene programa i datih odgovora na intervjuima takođe javno snimaju i na licu mjesta saopštavaju kandidatima, a ne naknadno i nakon uštimavanja sa predstavnicima političkih partija, što je dosadašnja, dominantna praksa i što predstavlja ključnu kariku i temelj korupcije i kriminala u zapošljavanju.

 

Takođe ću uputiti inicijativu da Skupština ove mjere ugradi u Zakon o radu Brčko distrikta BiH i Zakona o državnim službenicima i aktima javnih preduzeća i institucija čiji je osnivač Distrikt što će biti najkonkretniji doprinos borbi protiv korupcije i kriminala u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriktu BiH.

 

Smatram da će svi dobronamjerni zvaničnici, koji učestvju u donošenju propisa vezanih za zapošljavanje, usvojiti ove prijedloge i time dati dragocjen doprinos da se stane u kraj korupciji u zapošljavanju. Distrikt bi uvođenjem te nove prakse postalo lider u BiH u borbi protiv korupcije i kriminala u zapošljavanju, kao jednom od ključnih generatora nepovjerenja građana  u institucije kada je u pitanju zapošljavanje u javnom sektoru.

Zbog netransparentnog i krajnje koruptivnog procesa zapošljavanja u javnom sektoru Distrikta,  za posljedice smo imali i imamo dovođenje na odgovorne funkcije u javnom sektoru nestručnih i nesposobnih kadrova, koji umjesto znanja i vizije imaju samo podršku stranaka.

 

Ovo stanje ću ilustrovati sa nekoliko konkretnih pokazatelja:

 

Prosječne plate u Distriktu do 2004. godine bile su veće za 31,60% od prosjeka plata u RS i 30,70% u FBiH, a u zadnjih nekoliko godina te plate su manje za 16,92% od prosječnih plata u RS i 21,03% od prosječnih plata u FBIH, što ukazuje koliko Brčko distrikt BiH nazaduje u odnosu na entitete, i koliko građani Distrikta siromaše.

 

 

Nema potrebnih i mogućih stranih ni domaćih  investicija neophodnih za održivi razvoj Brčko distrikta BiH, jer ova administracija nema dovoljne  sposobnosti ni kreativnosti da  obezbijedi potreban razvoj. A ključni razlog za to je upravo opterećenost pogubnim  stranačkim zapošljavanjem, zbog čega mladi i  kreativni ljudi shvataju da im ovakav način upravljanja Distriktom i donošenja važnih  odluka neće moći obezbijediti perspektivu za bolji život i masovno odlaze iz ove sredine.

 

Nedavno je grupa ozbiljnih stranih i domaćih investitora ponudila nadležnim organima  Distrikta da putem Javno-privatnog partnerstva (JPP) izgradi značajne infrastrukturne objekte koji nedostaju ovom gradu, kao što su multifunkcionalna sportska dvorana sa akva parkom, sistem podzemnih i nadzemnih javnih garaža, sistem centralnog grijanja, sistem za pročišćavanje otpadnih voda, onkološki centar i dr.

 

U skaladu sa zakonom o JPP, komisija za JPP je te projekte kandidovala Vladi i Skupštini, koje su donijele odgovarajuće odluke  za realizaciju tih projekata, međutim administracija još uvijek nije donijela odgovarajuće prijedloge odluka i javnih poziva neophodnih za odabir najpovoljnijih ponuđača i time je zaustavila procese realizacije planiranog. A realizacijom ovih projekata investitori bi uložili 400 miliona KM, i na taj način bi Brčko distrikt BiH dobilo najsavremeniju komunalnu, sportsko rekreativnu i turističku i zdravstvenu   infrastrukturu.

Nadam se da će vlast uspjeti da realizuje ove značajne projekte za razvoj Brčko distrikta BiH.

Iskreno se nadam da će značajan broj nosioca javnih funkcija, uz podršku građana pepoznati dobronamjernost  prijedloga koje iniciram za promjenu postojećeg stanja i otklanjanje brčanske rak-rane sa koruptivnim zapošljavanjem. Takođe vjerujem da će oni naići na pozitivan prijem i kod predstavnika međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH, a posebno Supervizora za Brčko distrikt, te da će u konačnici ti prijedlozi biti ugrađeni u odgovarajuće zakonske i podzakonske akte.

Na taj način bi, umjesto demagoškuh  parola i političkih fraza o navodnoj borbi protiv korupcije u zapošljavanju, najkonkretnije u praksi preduprijedili gomilanje nesposobne i skupe administracije, te masovno „namještanje“ konkursa. Samo tako će biti moguće stati u kraj pogubnom stranačkom zapošljavanju, pa i kad je u pitanju aktuelni konkurs u Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH.

 

S tim u vezi želim i da istaknem da sam ponosan  da je od 8 prijavljenih kandidata za mjesto direktora 6 njih iz Zavoda, a za pomoćnika direktora 4 kandidata su takođe iz Zavoda i 1 iz reda drugih institucija. Kandidati iz Zavoda su svojim znanjem i stručnim radom u ovom relativno kratkom periodu rada Zavoda uspjeli da  afirmišu  sebe i Zavod koji na zavidan način obavlja svoju tešku i značajnu misiju u Distriktu, pa je postao jedna od vodećih  firmi u BiH koje se bave ovom djelatnošću.

 

Kadrovi iz Zavoda su dokazani stručnjaci, maksimalno predani poslu i sposobni da se uhvate u koštac sa najsloženijim projektima i da vode procese na najprofesionalniji način.

 

Ovom prilikom želim da istaknem i svoje zadovoljstvo da sam bio jedan od ljudi koji je vodio ovaj proces od ideje za formiranje Zavoda do današnjeg dana, i što je Zavod postao nezamjenjiv faktor u Brčko distriktu kada je u pitanju ova djelatnost.

Na kraju ću još jednom da ponovim: Obzirom da su  interes za popunu radnih mjesta direktora i dva zamjenika u Zavodu, u okviru aktuelnog raspisanog konkursa, pokazali mnogi kandidati, neki mediji, predstavnici političkih stranaka pa i nadležne institucije za zaštitu zakonitosti, očekujem da će Upravni odbor Zavoda usvojiti ove prijedloge i da će na jasnim kriterijumima i transparentnim i poštenim principima izabrati najuspješnije kandidate, bez neprincipijelnih stranačkih uticaja i ucjena“, zaključio je g. Dedeić.

Izdvojeno