bdf.brcko@gmail.com

Izmještanjem kolosijeka iz centra grada završava se projekat modernizacije brčanske Luke

Brčanska Luka privodi kraju trogodišnji projekat modernizacije u šta je do sada investirano oko 13 miliona Eura a koji bi u narednih nekoliko mjeseci trebao biti u potpunosti završen.

Planirani pretovar bi u narednim godinama trebao dostići 500 000 tona godišnje. Brčanska Luka kao jedina riječna luka u BiH je od interesa ne samo za Brčko distrikt nego i za cijelu državu te je stoga bilo opravdano ući u projekat njene modernizacije čija bi treća i završna faza treba biti privedena kraju do kraja ove godine.

„Nova dizalica kapaciteta 27 tona je u funkciji i već je počeo pretovar sa njom. Takođe, u funkciji je i koš za rasute terete kapaciteta 150 tona, te poboljšana putna i željeznička infrastruktura izgradnjom 4 kilometra nove pruge i 2 kilometra pristupne ceste“ istakao je Perica Josić, direktor JP Luka Brčko On je pojasnio da će uskoro krenuti izmještanje još jednog kraka industrijskog kolosijeka iz centra grada koji vodi ka Bimalu čime će se projekat modernizacije u potpunosti završiti.

Nakon modernizacije, Luka je spremna da puno kvalitetnije odgovori na zahtjeve komintenata no evidentno je da na bolje poslovanje utječe smanjenje privredne djelatnosti nekih velikih poslovnih subjekata poput Željezare i Cementare što rezultira trenutnim godišnjim pretovarom od 40 000 tona dok je zadati cilj da u narednih 5 godina dođemo do 500.000 tona pretovara za godinu – ističe Josić.

Kako je do sada više puta isticano na brojnim skupovima vezanim za unapređenje vodnog transporta u BiH, jedna od glavnih prepreka za povećanje količina pretovara jeste slabija plovnost rijeke Save.

 

 

Radio Brčko

Izdvojeno