bdf.brcko@gmail.com

Etnička pripadnost nikako ne biti osnov za izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Venecijanska komisija prihvatila je zahtjev Komšića o načinu izbora sudija Ustavnog suda BiH.

Venecijanska komisija istakla je u mišljenju po zahtjevu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, a o načinu izbora sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovina, da etnička pripadnost nikako ne biti korištena kao osnov za izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Također, posebno je istaknuto da se etničke kvote ili etnički paritet (2B+2H+2S) ne mogu koristiti prilikom izbora sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, jer to predstavlja diskriminaciju i podriva integritet Ustavnog suda BiH i u potpunoj je suprotnosti sa evropskim praksama.

Venecijanska komisija navodi i to da profesionalno iskustvo kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH treba biti precizirano na način da kandidati trebaju imati 10. do 15. godina profesionalnog iskustva na poziciji, sudije, profesora ustavnog prava ili advokata. (stav 34).

Podsjetimo, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, u svojstvu podnositelja zahtjeva za Mišljenjem Venecijanske komisije u vezi evropske prakse oko izbora sudija u ustavne sudove, obratio se nedavno na 139. Plenarnoj sjednici Venecijanske komisije.

Razlozi njegovog obraćanja, u kojem je obrazložio elemente iz svoga zahtjeva, odnose se na nepreciznost odredbi Ustava Bosne i Hercegovine koje se tiču minimalnih kvalifikacija za izbor sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, tražeći da se u okviru Mišljenja Venecijanske komisije ukaže na praksu koja prevladava u evropskim zemljama prilikom izbora sudija u ustavne sudove, kako bi se takva praksa koristila i u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je da je Ustav Bosne i Hercegovine, kao Aneks IV Dejtonskog mirovnog sporazuma pisan terminologijom anglo-saksonskog prava, što otvara prostor za česte proizvoljne i neutemeljene interpretacije samog ustava.

Osim toga, posebno je traženo da Venecijanska komisija u svojim preporukama jasno kaže da li je moguće koristiti etničku pripadnost prilikom popunjavanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na način da se to vrši putem paritetnog etnički utemeljenog izbora sudija.

Predloženo je, također, prilikom izlaganja i diskusije, da Venecijanska komisija u svome Mišljenju odnosno preporukama i zaključku iskaže svoj stav i o tome da li sistem odlučivanja u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine može biti etnički i teritorijalno (entitetski) utemeljen.

 

 

Izvor: SB

Izdvojeno