bdf.brcko@gmail.com

Novi “uspjesi” brčanske Luke: Luka Brčko traži kredit za tekuću likvidnost

Luka je objavila poziv bankama za kratkoročni kredit na revolving osnovu u iznosu od 1,1 milion KM. Planirani period korištenja sredstava je 12 mjeseci, a sredstva trebaju biti operativna najkasnsije 24 sata od podnošenja zahtjeva za njihovo korištenje.

Kao kolateral kompanija nudi vlastite mjenice, piše Indikator.ba

Luka je prošlu godinu završila saukupnim prihodom od 2,2 miliona KM i dobiti od oko osam hiljada KM, dok je godinu ranije bila u  gubitku 329 hiljada KM.Imala je 54 zaposlena radnika.

Kompanija je na kraju prošle godine imala kratkoročne obaveze u iznosu od oko sedam miliona KM (1,1 milion KM godinu ranije), od čega glavnina otpada na dobavljače u zemlji (3,9 miliona KM) i dobavljače u inostranstvu (tri miliona KM).

Dugoročna razgraničenja i rezervisanja, na dan 31.12.2023. godine iskazana su u iznosu od 12,45 miliona KM.

Indikator.ba

Izdvojeno