bdf.brcko@gmail.com

U Brčkom svi protiv korupcije, a korupcija cvjeta-Interesantno

Povodom međunarodnog “Dana borbe protiv korupcije” UG “Demos” Brčko distrikt BiH će u petak 09.12. sa početkom u 10 časova na Trgu mladih organizovati uličnu akciju.

Dijeljenjem propagandnog materijala upoznaće javnost sa činjenicama do kojih su došli u dosadašnjem periodu implementacije projekta “STOP nezakonitom zapošljavanju” i informisati građane o načina prijavljivanja korupcije.

“Borba protiv korupcije je preduslov ekonomskog razvoja Brčko distrikta BiH. Ako bi se korupcija svela na minimum, imali bi sve uslove da budemo najpoželjnija destinacija za investicije na Balkanu. Pored korupcije, imamo problem i sa neefikasnim, tromim i glomaznim javnim sektorom, a posebno javnom upravom, i u ovom sektoru je prioritet sprovesti reforme, a posebno što hitnije digitalizovati procese. U narednom periodu fokus će nam biti na koruptivnim radnjama u procesu zapošljavanja u javnom sektoru i zakonski okviri koji dopuštaju subjektivnu procjenu kandidata. Neko ko je korupcijom došao na radno mjesto potencijalno je i sam sklon koruptivnim radnjama. Iz tog razloga moramo isključiti sve interesne grupe iz procesa zapošljavanja i na osnovu objektivnih kriterijuma zapošljavati najsposobnije, a ne najpodobnije”, rekao je Božidar Jović, predsjednik organizacije.

Iz ovog udruženja su posebnu pažnju skrenuli na diskriminaciju kojoj su izloženi “ugovorci”, te da često na taj način rade godinama, bez ikakvih radničkih prava, zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i ostalih prava koja proističu iz radnog odnosa.

“Kada preko stranke ili neke druge štele dobijete ugovor van radnog odnosa, ovi vam ne čine uslugu nego vas kažnjavaju. Prije nekoliko dana je smrtno nastradao radnik JP “Komunalno” Brčko koji je bio radno angažovan i samim tim imao sva prava iz radnog odnosa. U istom preduzeću radi veliki broj “ugovoraca” i javno postavljam pitanje šta bi bilo sa porodicom nastradalog da je “ugovorac”? Da li bi porodica dobila jednokratnu pomoć? Da li bi djeca ostvarila pravo na penziju? Da li bi porodica dobila naknadu od osiguranja u slučaju nesreće? Nijedno od nabrojanih prava ne bi ostvarili”, istakao je Jović.

Projektni tim je u ovoj godini bio veoma aktivan u borbi protiv korupcije.

Obavljeni su brojni razgovori i sa političarima iz Brčkog i sa predstavnicima međunarodne zajednice u BiH. Veliku podršku su dobili od ambasadora SAD u BiH gospodina Marfija, supervizora za Brčko gospodina Menutija i Kancelarije OHR-a, posebno kada je riječ o konkretnim inicijativama i zagovaranju.

“Uputili smo inicijative nadležnim skupštinskim komisijama u kojima zahtjevamo usklađivanje sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju i diskvalifikaciju lica sa diplomama izdatim od strane visokoškolskih ustanova koje u trenutku izdavanja diplome nisu bile akreditovane, ograničavanje honorarnih časova nastavnicima na 12 časova neposredne nastave sedmično, definisanje kriterijuma po kojima će biti angažovana lica sa Zavoda za zapošljavanje koja će zamijeniti odsutnog radnika i poštovanje minimuma radničkih prava angažovanih po ugovorima van radnog odnosa koji se odnose na zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće. Takođe, zahtijevamo da članovi UO i direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH moraju imati 5 godina radnog iskustva od momenta sticanja diplome na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, a od toga minimum 2 godine iskustva na rukovodećim radnim mjestima, kao i da se u postupku zapošljavanja u kojem posreduje ZZZ Brčko distrikta BiH, pored stručne spreme, znanja, vještina, iskustva i radne sposobnosti, uzima u obzir i socijalni i porodični status pojedinca”, rekao je Damjan Dundžić, asistent koordinatora projekta.

Iz udruženja ističu da borba protiv korupcije nema alternativu i da se građani aktivno uključe u taj proces koji će čitavom društvu donijeti dobrobit.

 

 

Izvor: nula 49

Izdvojeno

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...

Odgovor E. Pašalića na iznesene tvrdnje brčanskog SNSD-a da on (E.Pašalić) svojim javnim istupom podriva temelje Distrikta

Saopštenje brčanskog SNSD-a povodom mog intervjua  objavljenog u Slobodnoj Bosni 07.04. 2022.g. predstavlja paradigmu opskurne, neprosvijećene, nedemokratske, autoritarne politike u Brčkom, koju posljednjih godina...