bdf.brcko@gmail.com

Uvodi se vanredni stručni nadzor u zdravstvu Brčko Distrikta BiH

Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta od početka mandata – januar 2021. godine, od strane građana zaprimio je dva zahtjeva za vanredni stručni nadzor u JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Šef Odjela za zdravstvo i ostale usluge Sead Šadić rekao je da se prvi vanredni nadzor, koji je zatražen od strane građana odnosi na Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo za koji je već donešena odluka i dobijeni prijedlozi za stručnjake koji će obaviti stručni nadzor.

„Drugi zahtjev građana za vanredni stručni nadzor odnosi se na Odjeljenje hirurgije, odsjek ortopedija“, kazao je Šadić. On je pojasnio da je na Odjeljenju ginekologije dio pacijenata nezadovoljan po pitanju pružanja dijagnostike određenih stanja pacijenata koji se dešavao i imao određene posljedice prema pacijentima, dok je na hirurgiji riječ o realizaciji operativnih zahvata, postoperativnih liječenja i oporavka pacijenata.

Šadić je napomenuo da se vanredni stručni nadzor realizuje na način da šef Odjeljenja imenuje stručnjake za obavljanje vanrednog stručnog nadzora.

On je istaknuo da pacijenti, također, imaju pravo zaštite svojih prava na način da mogu obavijestiti zdravstvenog inspektora koji je u obavezi da obavlja nadzor nad radom određene ustanove ili eventualno privatne prakse.

„Ovo sve radimo s ciljem kako bismo učinili što transparentnijim rad bolničkih odjeljenja i samog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, a sve skupa u vezi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji omogućava građanima da mogu podnijeti zahtjev resornom Odjeljenju, iskazati svoje nezadovoljstvo prema određenim procedurama ili postupcima, kako bi se cijeli ovaj proces unaprijedio“, zaključio je Šadić.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno