bdf.brcko@gmail.com

Komunalno Brčko: Gubici električne energije za osam mjeseci 2022. 9,19%

Gubici električne energije za osam mjeseci tekuće 2022. godine su na nivou 9,19% i najniži su za ovaj period od kada se gubici mjere u Elektrodistribuciji Brčko. To znači da manje od 10% distribuisane električne energije nije planski realizovano, što je prihvatljivo. Poređenja radi, 2021. godine gubici su bili na nivou 10,29%, 2019. godine 10,03%, a 2018. godine 10,13%.

Kontinuirano smanjenje gubitaka u elektrodistributivnoj mreži je jedan od ciljeva kvaliteta u poslovanju RJ Elektrodistribucija i preduzeća u cjelini, a ove godine planirano je da na ukupnom godišnjem nivou budu ispod 10%. Ukoliko se ovakav trend nastavi do kraja godine, cilj će biti ispunjen.

Za realizaciju ovog cilja preduzimaju se broje aktivnosti. Jedan od projekata koji je doprinio smanjenju gubitaka je daljinsko automatsko očitanje potrošnje električne energije – AMM sistem, u okviru kojeg je do sada ugrađeno više od 8.000 brojila kod kupaca električne energije. Osim toga, radi se i na izmještanju mjernih mjesta, zamjenama mehaničkih brojila digitalnim, u saradnji sa građanima radi se na otkrivanju neovlaštene potrošnje električne energije i sankcionisanju takvih pojava, te drugim mjerama u skladu sa akcionim planom na smanjenju gubitaka. U prošloj i prvoj polovini ove godine, u saradnji sa Vladom Distrikta, a putem sredstava granta, instalirano je ili zanovljeno nekoliko elektroenergetskih objekata, prije svega trafostanica i kablovskih vodova.

Nabavka električne energije za osam mjeseci 2022. godine veća je za 1.01% u odnosu za isti period prošle godine, što je blago povećenja, dok su gubici električne energije manji za 9,78%. Pad gubitaka električne energije  je uticao na realizaciju za 2,25% u odnosu na isti period 2021. Godine, saopćeno je iz JP „Komunalno Brčko“.

ENERGETSKI POKAZATELJI ZA PERIOD JANUAR – AVGUST ZA TEKUĆU 2022.  I PRETHODNU  2021. GODINU
  2021. godina 2022. godina RAZLIKA 2022-2021 INDEX 2022/2021 PROMJENA %  
1 184.753.300 186.615.688 1.862.388 1,0101 1,01
2 165.747.529 169.469.338 3.721.809 1,0225 2,25
3 19.005.771 17.146.350 -1.859.421 0,9022 -9,78
4 10,29 9,19 -1,10 0,8932 -10,68

Otkako je JP “Komunalno Brčko” ovlašteni distributer i snabdjevač električnom energijom na teritoriji Brčko distrikta BiH, ukupni gubici električne energije na godišnjem nivou smanjeni su sa skoro 20% na 10%, a taj se trend namjerava nastaviti i u narednom periodu.

Godina Gubici električne energije u %
2008. 19,87
2009. 16,99
2010. 15,12
2011. 14,39
2012. 14,24
2013. 13,06
2014. 13,39
2015. 13,08
2016. 12,38
2017. 11,39
2018. 11,23
2019. 10,72
2020. 10,65
2021. 10,90

 

 

Izvor: Otisak.ba

Izdvojeno