bdf.brcko@gmail.com

Vlada usvojila Odluku o organizovanom i kontrolisanom odstrjelu divljači na teritoriji Distrikta

Na današnjoj održanoj 69. redovnoj sjednici, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog Odjeljenja za obrazovanje za Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava donacija redovnim studentima s područja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. 2022. do 31. 7. 2022. godine. Visina sredstava za ovu namjenu iznosi ukupno 280.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost Vlada je usvojila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnoj saradnji u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća između Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za javnu sigurnost.

Kako je definisano u Sporazumu, ova međusobna saradnja ogleda se, između ostalog, u pružanju pomoći prilikom planiranja i provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, međusobnoj razmjeni informacija o svim pojavama i opasnostima koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće odnosno posljedicama nastalim djelovanjem prirodne ili druge nesreće, kao i međusobnoj pomoći u zaštiti, spašavanju i saniranju posljedica prirodnih i drugih nesreća.

Ujedno, Vlada Distrikta je usvojila Odluku o organizovanom i kontrolisanom odstrjelu divljači na teritoriji Brčko distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ovom odlukom se odobrava organizovan i kontrolisan odstrjel divlje svinje, šakala i lisice na teritoriji Distrikta, s ciljem smanjenja brojnosti populacije navedene divljači, a radi sprječavanja nastanka štete na poljoprivrednim kulturama i na divljači. Odstrjel će se provoditi na osnovu Plana aktivnosti i mjera, angažovanjem lovaca iz lovačkih udruženja s područja Brčko distrikta BiH.

 

 

SEKTOR ZA INFORMISANjE

 

Izdvojeno