bdf.brcko@gmail.com

NEZAKONITOSTI U JP KOMUNALNO BRČKO: Skupo plaćena spalionica nije stavljena u funkciju, sporni direktor, plate i ugovori

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH nedavno je objavio nekoliko revizorskih izvještaja za 2021. godinu, a utisak je da je najlošije stanje detektovano u JP Komunalno Brčko. Brčanski revizori dali su ovom preduzeću uslovno mišljenje, a iskazane su brojne nepravilnosti i nezakonitosti u radu.

Iako se revizori nisu bavili brojnim spornim stvarima o kojima je Žurnal pisao – od namještenih konkursa do naštimanih tendera – čak i njihov izvještaj trebao bi, u najmanju ruku, zabrinuti vlasnika, Brčko distrikt BiH. Međutim, kao i godinama unazad, Skupština i Vlada BD ovome ne pridaju veliki značaj.

Konkretno, date su čak 33 preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. U tome možda ne bi ništa bilo sporno da Komunalno postupa prema tim preporukama. Poređenja radi, konstatovano je da je u potpunosti realizirano samo pet od ukupno 21 date preporuke iz prethodnog revizorskog izvještaja.

Revizori su ukazali na brojne nezakonitosti i nelogičnosti, a izdvojit ćemo nekoliko stavki. Krenimo od mobilne spalionice za spaljivanje otpada animalnog porijekla i životinjskih leševa. Kako su revizori istakli, ugovor o nabavci mobilne spalionice je zaključen 18. januara 2019. godine na iznos od 350.913 KM.

Međutim, oprema nikada nije stavljena u upotrebu, iako je čak istekao i garantni period u dužini od godinu dana. O ovome, ali i o brojnim drugim nezakonitostima kada je riječ o provođenju Zakona o javnim nabavkama, kao i o lošim uvjetima u kojima rade zaposlenici Komunalnog, već smo pisali.

Od menadžmenta dođe ceduljica koja isključuje sve druge ponuđače...Kako se namještaju tenderi u brčanskom KomunalnomOd menadžmenta dođe ceduljica koja isključuje sve druge ponuđače…

I ovoga puta revizori su imali zamjerke na provođenje javnih nabavki u ovom preduzeću, pa je istaknuto da se mora preciznije definisati postupak planiranja javnih nabavki, da je potrebno analizirati izvršenje godišnjeg i uzroke izmjena plana javnih nabavki u cilju preciznijeg i pouzdanijeg planiranja javnih nabavki u budućem periodu, te da je potrebno da preduzeće osigura aktivnu konkurenciju i najefikasnije trošenje javnih sredstava.

Kupuju vozila za 120.000 KM, u tenderu nacrtali željeni modelBrčansko Komunalno preduzećeKupuju vozila za 120.000 KM, u tenderu nacrtali željeni model

Dalje, revizori su utvrdili i da rastu utužena potraživanja Komunalnog, iako se ranije moglo čuti da menadžment ovog preduzeća aktivnije radi na rješavanju ovog problema. Tako su utužena potraživanja 2019. godine iznosila 5.835.255,13 KM, a 2021. godine 5.885.002,99 KM. Najveći dio odnosi se na električnu energiju, o čemu smo, također, pisali.

Bivši gradonačelnik, predsjednik suda, Klas, Bosnaplod...Ko su najveći dužnici za električnu energiju u BrčkomBivši gradonačelnik, predsjednik suda, Klas, Bosnaplod…

Revizori utvrđuju da preduzeće nije, na dan bilansiranja, u dovoljnoj mjeri izvršilo procjenu naplativosti potraživanja, te potvrđuju pisanja da u evidenciji potraživanja od kupaca postoje kupci koji su prekoračili limit neplaćenih računa, a da nije preduzimana mjera isključenja.

Utvrdili su revizori i kako se krši zakon zaključivanjem ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Zakonski, ovakvi ugovori mogu se zaključiti za poslove koji su takvi da prema svojoj prirodi ne traju duže od 90 dana u jednoj kalendarskoj godini, odnosno ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu.

Međutim, u 2021. godini Komunalno je zaključilo ovakve ugovore s 35 lica, a koji su trajali duže od 90 dana. Također, ustanovljeno je zaključivanje ugovora o djelu umjesto ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Ono što je za radnike možda i najbitnije, utvrđeno je da za lica koja su obavljala privremene i povremene poslove nisu uplaćivani pripadajući doprinosi, odnosno nisu im osigurana njihova osnovna prava.

S druge strane, neki zaposlenici Komunalnog su uspijevali ostvariti i preko 10 sati prekovremenog rada sedmično, bez pismene saglasnosti koja im je bila potrebna. Ukupno je u Komunalnom ostvareno čak 31.416 prekovremenih sati, što je koštalo 210.572,70 KM.

Revizori upozoravaju da se, u cilju racionalizacije troškova, puno radno vrijeme može preraspodijeliti tako da u toku jednog perioda traje kraće, a tokom drugog perioda duže od punog radnog vremena, te da se takvo radno vrijeme ne smatra prekovremenim radom.

Donosilo je Komunalno i odluke o uvećanju plata za 225 zaposlenika. Revizori su utvrdili da je prema tom osnovu isplaćen iznos od 41.818,82 KM, bez navođenja adekvatnih razloga za uvećane osnovice neto plate, što nije u skladu s važećim pravilnikom.

Na kraju, podsjetimo i da je na čelu preduzeća Kemal Atić, čiji je prijem na ovu poziciju bio sporan iz više razloga. Isto kao što su bili sporni i drugi konkursi, a o čemu smo detaljno pisali.

Sporni konkursi za direktora, šefove, zaposlenike i pripravnikePolitička trgovina u preduzeću Komunalno BrčkoSporni konkursi za direktora, šefove, zaposlenike i pripravnike

Porodične i stranačke veze za privilegovane, ostali iseljavajuKako do posla u brčanskim institucijamaPorodične i stranačke veze za privilegovane, ostali iseljavaju

Iako bi izvještaji medija o brojnim nezakonitostima u brčanskom Komunalnom, revizorski izvještaji i mnogi drugi navodi koji se nerijetko mogu čuti i u skupštinskim klupama, morali biti povod za korjenite promjene u ovom preduzeću, teško je očekivati da će se to desiti. Barem ako je suditi prema dosadašnjim reakcijama vladajuće strukture u Brčko distriktu.

 

Piše: D. Cviko

(zurnal.info)

Izdvojeno