bdf.brcko@gmail.com

Treba li komunalna policija Brčko Distriktu?

Distrikt Brčko jedina je lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja nema komunalnu policiju.

Ova tema godinama je aktuelna u brčanskoj javnosti, a konkretnije aktivnosti počele su se događati prije dvije godine, kada su srednjoškolci uputili inicijativu za donošenje zakona o komunalnoj policiji.

Prije dvije godine, u okviru projekta „Ja, građanin“, koji se realizuje u sklopu predmeta Demokratija i ljudska prava, jedno odjeljenje Ekonomske škole Brčko distrikta BiH bavilo se pitanjem formiranja komunalne policije, što se pokazalo kao najbolji odabir u konkurenciji svih brčanskih srednjih škola. Predstavljali su Distrikt na prvoj CIVITAS-ovoj onlajn prezentaciji učeničkih projekata.

„Učenici su prepoznali problem: nemaran odnos građana, pojedinih javnih, privrednih subjekata prema okolini. Od 500 anketiranih, 84% se izjasnilo da smatraju da Brčko treba komunalnu policiju, kaže Amela Jašarević, profesorica ovog predmeta u Ekonomskoj školi.

Učenici su uputili inicijativu Skupštini Distrikta za donošenje zakona o komunalnoj policiji. Nakon dvije godine, ovaj zakon našao se u formi prednacrta i trenutno je predmet analize nadležnih institucija.

„Česti su primjeri određenih situacija gdje ne postoji nadležnost. Navodim primjer nepropisnog odlaganja otpada na raznoraznim lokacijama. Masa je takvih ili sličnih slučajeva i upravo je naša namjera bila da kroz formu zakona uputimo takav prijedlog“, objašnjava PDP-ov zastupnik Siniša Golić.

S obzirom na to da postoji više institucija i zakona kojima se uređuje komunalna oblast u ovoj lokalnoj zajednici, očita je potreba za usklađivanjem i unapređenjem propisa. Formiranje komunalne policije nije jedini prijedlog.

„Mi smo razmišljali, prije svega, o nadležnosti komunalne inspekcije, odnosno mogućnosti da se uvedu komunalni redari. Oni bi bili podrška i ljudi koji bi na terenu mogli da primjećuju neke anomalije, vrste prekršaja zakona, da prave službene zabilješke“, ističe Adnan Drapić, šef Inspektorata Brčko distrikta BiH.

Ukoliko dođe do njenog formiranja, komunalna policija bi djelovala preventivno, a po potrebi bi izdavala i prekršajne naloge.

„Nadamo se da su učenici doprinijeli tome i pomogli da brčanska skupština danas pristupa rješavanju ovog aktuelnog problema i izradi zakona o komunalnoj policiji“, dodaje Jašarević.

Nakon što prođe proceduru analize i komentara na prednacrt, zakon o komunalnoj policiji trebao bi se naći pred skupštinskim zastupnicima, koji će donijeti konačnu odluku o tome da li Distriktu treba komunalna policija ili će ostati jedina lokalna zajednica u BiH bez ovog organa.

 

 

 

 

(federalna.ba)

Izdvojeno