bdf.brcko@gmail.com

Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH dokazalo je krivicu Aleksandra Veselinovića

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH dokazalo je krivicu Aleksandra Veselinovića (40), optuženog da je 2016. godine pokušao prevariti brčanske institucije da od preduzeća “S-LIST” d.o.o Sarajevo izvrše narudžbe službenih glasila, koje je neovlašteno distribuirao na tom području. Za pokušaj prevare više institucija, kojima je najprije uručio navodne besplatne primjerke, a zatim za većinom neupotrebljive CD medije ispostavio visoke fakture, Veselinović je pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH nepravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora.

Aleksandar Veselinović, državljanin Republike Hrvatske i direktor preduzeća “S-LIST” d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, procesuiran je pod optužbama da je tokom 2016. godine angažirao njemu poznato lice, kako bi po njegovim uputama na području distrikta Brčko prevarno vršio prodaju službenih glasila. Kako je navedeno u optužnici, jedan od njegovih prodajnih agenata najprije je posjetio tadašnjeg zamjenika gradonačelnika rekavši mu da ima obavezu Vladi distrikta Brčko uručiti besplatne primjerke CD-ova s državnim i entitetskim službenim glasilima. Znajući da se CD-ovi ne mogu otvoriti, niti koristiti, on je zamjenika gradonačelnika naveo da potpiše i pečatom Vlade Distrikta ovjeri bjanko narudžbenicu objasnivši mu da će mu to služiti samo kao dokaz da je uručio poklon. Zatim je, naknadno, bjanko narudženicu popunio podacima o navodnom naručiocu, količini i cijeni, te je ovjerio pečatom  preduzeća S-LIST Sarajevo, da bi zatim Vladi Distrikta ispostavio fakturu na iznos od 14 040,00 KM. Na istovjetan način, Veselinović je pokušao izvesti prevaru i u Skupštini Brčko distrikta BiH tražeći od ove institucije isplatu  7 020,00 KM, te u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i JP Putevi Brčko, koje je pak pokušao oštetiti za iznose od po 3 744,0 KM.

Veselinović je po prijavi tadašnjeg zamjenika gradonačelnika razotkriven i spriječen u daljnjim prevarnim namjerama, a nakon istrage, tokom koje je utvrđeno da je u istoj namjeri posjetio brojne brčanske institucije,  Tužilaštvo Distrikta optužilo ga je za pokušaj krivičnog djela Prevara u privrednom poslovanju  (iz člana 245 stav (1) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH). Nakon glavnog pretresa pred Osnovnim sudom, dokazane su sve optužbe Tužilaštva, pa je Veselinović nepravosnažno osuđen na šestomjesečnu zatvorsku kaznu. Na ovu presudu Tužilaštvo i optuženi mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu distrikta Brčko.

 

 

Izdvojeno