bdf.brcko@gmail.com

I ove godine za “Vidovdansku trku” 50.000 maraka

Brčanske vlasti apsolutno razumiju značaj jačanja sporta i sportskih kolektiva u Distriktu. Stoga je i ove godine u budžetu izvojeno oko dva miliona maraka za ovu oblast. Potpuno drugo pitanje je kako sportski kolektivi u skladu sa novim Zakonom o sportu te onom o udruženjima i fondacijama, pravdaju ranije dodjeljeni novac odnosno apliciraju na javne pozive iz ove oblasti.

„Vlada i Skupština nisu organizatori manifestacija, već su dužni za njihovo održavanje osigurati novac, koji se dodjeljuje na osnovu javnog poziva na koji mogu aplicirati sportski kolektivi pod uslovom da su opravdali dodjeljena sredstva iz prethodnog perioda. Oni koji to nisu, po mišljenju stručne komisije, učinili na adekvatan način, odnosno prema usvojenom Zakonu, ne mogu dobiti novac“, naglasio je predsjednik brčanske Skupštine Siniša Milić.

U ovom kontekstu, osvrćući se na aktuelna prozivanja u javnosti u kojima se Siniši Miliću, najblaže rečeno, prigovara da nije učinio dovoljno da prošle a i ove godine u Brčkom bude upriličena tradicionalna „Vidovdanska ulična trka“, Milić kategorično odgovara.

„Još jednom naglašavam činjenicu da Vlada i Skupština nisu organizatori manifestacija, već su dužni za njihovo održavanje osigurati novac koji se dodjeljuje na osnovu javnog poziva na koji mogu aplicirati sportski kolektivi pod uslovom da su opravdali dodjeljeni novac iz prethodnog perioda. Konkretno za Vidovdansku trku, budžetski je planirano i izdvojeno i prošle i ove godine po 50.000 maraka. Za ova sredstva odnosno organizaciju same trke koliko znam, raspisan je javni poziv na koji se niko nije javio, budući da je organizator ranije trke bio u problemu sa pravdanjem sredstava za prethodnu godinu“, akcentira Milić.

Generalno, kada je riječ o pravdanju sredstava može se postaviti s pravom pitanje, gdje su granice lokalne vlasti. Naime, da li lokalna vlast odnosno političari, treba da utiču na komisije koje primaju pravdanja sredstva i odlučuju o njihovoj validnosti.

„Ja iskreno mislim da mi kao političari ne bi trebali uticati na rad stručnih komisija, pa ni one koja se tiče sporta i sportskih kolektiva“, smatra Milić. Jasno je da je cijeli proces veoma odgovoran i tehnički prilično zahtjevan.

„Ono što je sigurno jeste da svaki od subjekata u kompletnoj priči treba da na najbolji, potpuno odgovoran i transparentan način, radi svoj dio posla. To praktično znači da Vlada i Skupština obezbjede novac, a organizatori da provedu sportsku aktivnost, te da u skladu sa zakonima pravdaju sredstva koja su dobili. Ukoliko neko u tom lancu zakaže, zna se tačno ko je i za koju oblast odgovoran“, decidan je Milić.

Predsjednik brčanske Skupštine kaže da je gotovo siguran da će stvari i u ovoj oblasti u narednom periodu izgledati puno bolje.

„Ja očekujem da ćemo mi kad je u pitanju i  oblast sporta, dovesti do nivoa da ta aktivnost, odnosno javni pozivi za dodjelu budžetskih sredstava teku predviđenom dinamikom, te da će sva sportska udruženja i klubovi koji zaista rade kvalitetno, dobiti neophodna sredstva, te da će ova priča biti iza nas bar kad je u pitanju budžet za ovu i narednu godinu“, zaključio je predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno