bdf.brcko@gmail.com

Brčko Distrikt prednjači u odlasku mladih i odlivu mozgova

Zbog lošeg sistema obrazovanja, tržišta rada i korupcije, više od 50 posto mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Posebnu ulogu igra dugoročna nezaposlednost mladih koja je veća od 60 posto, što je najveći procenat na Zapadnom Balkanu.

Kao rezultat migracija u BiH, prema istraživanjima Westminister fondacije za demokratiju, bh. društvo izgubi ukupno 1,5 milijardi eura svake godine.Najčešće pomenuti razlog odlaska mladih iz BiH i česta prepreka za rast i razvoj mladih su upravo prilike za zaposlenje. Kao pokazatelj da se zapošljavanje mladih smatra političkim prioritetom, potrebno je ubrzati proces kreiranja plana implementacije Garancije za mlade u BiH koja će ponuditi sistemska rješenja na ovaj važan problem.

NEDIM ALIBEGOVIĆ, glavni tajnik Vijeća mladih FBiH

“Nešto što je pozitivno i što je prilika jeste Program garancije za mlade, koji se uz podršku delegacije Evropske Unije u koordinaciji Ministarstva civilnih poslova trenutno kreira u BiH, ali naravno u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana je jako usporen i BiH je najsporija u implementaciji ovakvog programa”.

Prema domaćim zakonima i brojnim međunarodnim propisima koje je i Bosna i Hercegovina rekla poštovati, pravo mladih da budu pitani za sve procese koji se njih tiču je zagarantovano i neupitno. Nažalost, u praksi to često nije slučaj. Jedan od primjera toga je i neformiranje Komisija za koordinaciju pitanja mladih BiH koja bi bila važan mehanizam za učešće mladih na državnom nivou. Za formiranje ove komisije ne postoji politička volja.

MLADEN PJEVČEVIĆ, Omladinski savjet RS

“Neispunjavanje zakona u vidu formiranja komisija na lokalnim nivoima za mlade, ali i na nivou BiH i smatramo da bi formiranje tih komisija za mlade koje su po zakonima omogućile mnogo veću uključenost mladih u procese donošenja odluka i njihovu aktivnu ulogu u društvu”.

Poseban problem je u manjim lokalnim zajednicama gdje je izražen problem ekonomske nerazvijenosti i niži životni standard, te samim tim izražen je problem implementacije zakona za mlade. Brčko je jedan od gradova koji prednjači po broju odlaska mladih u potrazi za poslom.

HARUN ŠABANOVIĆ, predsjednik Vijeća mladih Brčko distrikta BiH

“Ono na čemu aktivno radimo jeste izgradnja ambijenta u kojem bi se mladi odlučili da ostanu u Brčko Distriktu obzirom da prednjačimo u odlasku mladih u odlivu mozgova kada govorimo o kompletnoj odlaznosti u BiH ,nekako Distrikt Brčko bez obzira na te svoje prednosti ima jako značajnu ulogu tu”.

Više u prilogu BHRT-a.

Izdvojeno