bdf.brcko@gmail.com

Brčko dobilo Idejno rješenje biciklističke staze i šetališta pored rijeke Save

Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, u maju 2022. godine, izradio je „Idejno rješenje biciklističke staze i šetališta pored rijeke Save kroz teritoriju Brčko distrikta BiH“.

Realizacijom projekta izgradnje biciklističke staze i šetališta pored rijeke Save povećaće se konkurentnost turističke ponude u Brčko distriktu BiH, kroz afirmaciju i stvaranje uslova za razvoj, prije svega, biciklizma kao vida sportsko-rekreativne aktivnosti, razvoja biciklističkog turizma, te omogućiti izgradnja biciklističke infrastrukture koja će u perspektivi postati dio evropske mreže biciklističkih ruta EuroVelo (ruta duž rijeke Save u dužini oko 1.000 km, koja će povezivati Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju), navode iz Zavoda.

Planiranu biciklističku rutu kroz Brčko distrikt BiH će činiti projektovane biciklističke staze/trake i šetališta, kao i svi neophodni prateći sadržaji i infrastruktura (ugostiteljski sadržaji, vidikovci, odmorišta, parkinzi za bicikle, punjači za el.bicikle i drugi sadržaji).

Ruta je planirana na način da u osnovi sadrži atraktivnost i potencijalno zanimljivu ponudu uz rutu, kao i mogućnost skretanja do zanimljivih i atraktivnih lokacija i sadržaja, lokaliteta prirodnog i kulturno-istorijskog naslijeđa u Brčko distriktu BiH. Sve to će činiti sastavni dio turističke ponude Brčko distrikta BiH, kroz popis turističkih sadržaja koje treba posjetiti, označenih turističkom signalizacijom za označavanje turističkih ruta, turističkih odredišta i atrakcija, što će biti predmet detaljne razrade kroz izradu sljedećih faza projektne dokumentacije (Idejni i Glavni projekti), dodaje se u opisu.

Kratak opis trasa varijantnih rješenja biciklističkih ruta

Idejnim rješenjem biciklističke staze i šetališta pored rijeke Save kroz teritoriju Brčko distriktu BiH predviđena su tri varijantna rješenja: Varijanta 1 i Varijanta 2: Biciklističke rute su projektovane u pravcu zapad – istok, kroz naseljena mjesta duž rijeke Save, od Vučilovca i Krepšića, Gorica, Grbavice, Mujkića, Kolobare, Srpske Varoši i centra grada, Donjeg Brezika, Gredica, Trnjaka, do Brezovog Polja. Varijanta 3: Biciklistička ruta je projektovana u pravcu zapad – istok, prolazeći kroz naseljena mjesta u užem i širem urbanom području duž rijeke Save, od Vučilovca i Krepšića, duž Obilaznice oko grada Brčko i ponovo duž rijeke Save do Brezovog Polja.

Jedna od predloženih i opisanih varijanti ne isključuje druge dvije varijante biciklističke rute. Moguće je izvršiti kombinovanje varijanti po opisanim dionicama, uz uslov da se omogući kontinuitet biciklističke rute i kombinovanja sa pješačkim stazama („Sjeverna biciklistička rutu uz rijeku Savu“ i „Južna biciklistička ruta uz Obilaznicu“). Svaka od navedenih ruta je dužine oko 40 km.

Kratak opis trasa varijantnih rješenja šetališta

Duž biciklističkih ruta su planirana šetališta pored rijeke Save, i to: u zoni izletišta Ficibajer u dužini od 2700 m i u zoni izletišta Interplet na Stolinu u dužini od 1.700 m.

Zavod će na osnovu urbanističkih, tehničkih i drugih uslova koje propisuju nadležni organi Brčko distrikta BiH, kroz dalje faze projektovanja (faze izrade Idejnih i Glavnih projekata), detaljno razraditi uslove za izgradnju biciklističkih i pješačkih površina sa pratećim objektima i neophodnom infrastrukturom.

 

 

Izvor: nula49

Izdvojeno

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...