bdf.brcko@gmail.com

“Preporod” Brčko: Za ljudska prava osoba sa invaliditetom

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Brčko sinoć je u brčanskom Domu Islahijeta održan radni sastanak sa predstavnicima medija na kojem su predstavljeni rezultati i plan daljnjih aktivnosti u okviru projekta zagovaranja za ljudska prava koji „Preporod“ realizira uz podršku organizacije British Council u Bosni i Hercegovini.

Prema riječima koordinatorice projekta Enide Murselović BZK „Preporod“ Brčko je uz podršku organizacije British Council u Bosni i Hecegovini u februaru ove godine započela projekat pod nazivom “Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje”.

Glavni ciljevi projekta su unaprijeđenje položaja osoba sa invaliditetom, njihovo uključivanje u kulturne i društvene aktivnosti, kao i promocija zagovaračkih aktivnosti za unaprijeđenje njihovog položaja u društvu.

– Prva aktivnost u sklopu projekta bilo je obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika uz sjećanje na Bekima Sejranovića i prezentaciju „Pristup informacijama kao jedan od važnih preduslova za uključivanje slijepih osoba u život zajednice“. Trenutno je u izradi online platforma Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje, a u ovoj fazi realizacije nam je potrebna i pomoć medija jer planiramo pokrenuti intenzivnu kampanju koja će osigurati vidljivost programa i naših projektnih aktivnosti- izjavila je Murselović.

On je naglasila da bi za uspješnu realizaciju ove ideje bilo važno uspostaviti Memorandum o razumijevanju i saradnji sa medijskim kućama, portalima i novinskim agencijama, uz čiju bi se podršku osigurali održivost projekta i rad Centra za istraživanje, kreiranje politika i zagovaranje. Murselović je kazala da će nacrt Memoranduma o razumijevanju i saradnji  u narednim danima biti ponuđen medijima na uvid i eventualno potpisivanje.

Izdvojeno