bdf.brcko@gmail.com

Konačna odluka u postupku utvrđivanja sukoba interesa Glavne revizorice Brčko distrikta do kraja sedmice

Podsjećamo, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH, 4.2.2022. donijela je odluku o pokretanju postupka protiv glavne revizorice Brčko distrikta, Selme Šadić, zbog osnovane sumnje da je ona u sukobu interesa.

Skoro 5 mjeseci nakon spornog imenovanja i više od 3 mjeseca nakon pokretanja postupka pred komisijom za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH, konačno se nazire rasplet u slučaju imenovanja nove glavne revizorice Brčko distrikta.

Podsjećamo, 4.2.2022. Komisija za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH, donijela je odluku o pokretanju postupka protiv glavne revizorice Brčko distrikta, Selme Šadić, imenovane na ovu dužnost od strane Skupštine Distrikta 22. decembra prošle godine, zbog osnovane sumnje da je ona u sukobu interesa. Odnosno, da je, kao nosilac javne funkcije, prekršila odredbe člana 5 Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, koji propisuje da je obavljanje javne funkcije nespojivo ako je član uže porodice nosioca javne funkcije član organa upravljanja, nadzora, rukovođenja u pravnim licima koja su osnovana od strane organa i institucija na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

U konkretnom slučaju, radi se o tome da je muž generalne revizorice Selme Šadić. Ibrahim Šadić, član upravnog odbora JZU “Zdravstveni centar Brčko”, institucije koja je predmet redovnih godišnjih finansijskih revizija Ureda za reviziju Brčko distrikta.”

Gospođa Šadić, Glavna revizorica Brčko distrikta, bila je pozvana da u roku od 15 dana od prijema Zaključka Komisije dostavi pisano izjašnjenje, o navodima iz zaključka, a po isteku roka tročlana Komisija za odlučivanje o sukobu interesa trebala je zakazati sjednicu, na kojoj bi se donijela konačna odluka o ovom slučaju.

No… čitav proces je zaustavljen, jer je gospođa Šadić umjesto da Komisiji dostavi svoje izjašnjenje, pokrenula postupak kod Apelacionog suda, s namjerom da dokaže da skupštinska Komisija za izbor i imenovanja nije imala pravo odbaciti kao neosnovan njen zahtjev za izuzećem (svih!) članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa “zbog pristrasnosti”. A konačna namjera je trajno blokirati proces pokrenut protiv nje formalno-pravnim sredstvima i “rupama u zakonu”.

Kako smo obavješteni iz Komisije, Apelacioni sud je završio sa utvrđivanjem činjenica koje su bile bitne za njihovo postupanja i koje je Komisija čekala da bi, u skladu sa odlukom suda, nastavila započeti proces.

Sjednica Komisije, ukoliko se ne desi nešto nepredviđeno, trebala bi se, konačno, održati do kraja ove sedmice i na njoj donijeti odluka da li je gospođa Selma Šadić u sukobu interesa. I izreći adekvatne mjere u tom kontekstu.

 

 

Izvor: antikorupcija

Izdvojeno