bdf.brcko@gmail.com

„Tata, zašto učenici iz drugih škola u Brčkom mogu da idu na jednodnevni izlet, a nama je zabranjeno?“

Roditelj djeteta koje pohađa Prvu osnovnu školu u Distriktu Brčko oglasio se povodom (ne)odlaska učenika na jednodnevni izlet.

Božidar Jović uputio je pismu portalu Brčkodanas.

Prenosimo ga u cijelosti:

„Tata, zašto učenici iz drugih škola u Brčkom mogu da idu na jednodnevni izlet, a nama je zabranjeno?“, pitala me moja ćerka koja ide u 2. razred osnovne škole u naselju Ilićka.

Škola je područno odjeljenje Prve osnovne škole koja broji više od 1 000 učenika i najveća je škola u Brčko distriktu BiH. Upravo zbog činjenice što je najveća, organi upravljanja školom (direktor i Školski odbor) i savjetodavni organi (Savjet/Vijeće roditelje i Savjet/Vijeće učenika) imaju posebnu moralnu odgovornost da donose odluke koje će rad škole učiniti što boljim i uspješnijim, prvenstveno vodeći interese o onima zbog kojih škole postoje, a to su učenici, tj. djeca. Nažalost, ovu moralnu, ali i zakonsku obavezu, u konkretnom slučaju, nisu ispunili i zbog toga kao roditelj tražim odgovornost onih koji nisu dopustili učenicima Prve osnovne škole odlazak na jednodnevni izlet.

Najveći i jedini krivac meni neshvatljive odluke o zabrani izvođenja jednodnevnog izleta je Školski odbor Prve osnovne škole, mada su i Nastavničko vijeće i anketirani roditelji zauzeli stav da učenici idu na jednodnevni izlet. Kao što sam spomenuo, odluka Školskog odbora je donesena, a po meni dostupnim informacijama za nju je glasao i predstavnik Savjeta/Vijeća roditelja i jedan predstavnik iz reda radnika škole u Školskom odboru. Ako znamo da su se roditelji putem ankete izjasnili da UČENICI IDU NA JEDNODNEVNI IZLET, a tu istu odluku je donijelo i Nastavničko vijeće, možemo zaključiti da su ova 2 člana školskog odbora iz reda predstavnika roditelja i škole glasali suprotno interesima onih koji su ih izabrali da ih predstavljaju.

Ova zloupotreba dobija na težini jer se radi o interesu učenika, tj. djece, koja su trebala ići na jednodnevni izlet, prvi nakon dvije godine pandemije COVID-a. I svi u razredu moje ćerke su se radovali, danima pričali o izletu, prvom otkako su pošli u školu. A zatim razočarenje! Ne jednog djeteta, nego njih više od 800 (5. i 9. razred nisu planirani za izlet)! Za mene kao roditelja je ovo dovoljan razlog za inicijativu pokretanja opoziva člana Školskog odbora iz reda roditelja, a vi roditelji koji čitate ovaj tekst, a čija djeca idu u Prvu osnovnu školu, dokažite odgovornost prema svojoj djeci i od predstavnika razreda u koji ide vaše dijete zatražite isto; onaj ko ne radi u interesu naše djece, ne može predstavljati Savjet/Vijeće roditelja u Školskom odboru naše škole. Neka se Savjet/Vijeće roditelja Prve osnovne škole javno oglasi povodom ovog slučaja jer je ovo primaran interes i roditelja i učenika. Ili neka ćute, i ćutanjem kažu šta misle…

Šta je razlog donošenja ovakve oduke Školskog odbora?

Razlog je nevjerovatan, meni neshvatljiv i graniči se sa onim što zovemo zdrava pamet – nema predviđenih sredstava u budžetu za poludnevnice u iznosu od 12,50 KM po nastavniku Dakle, zbog nečije greške prilikom planiranja budžeta i 12,50 KM po nastavniku, više od 800 djece će biti kolateralna šteta i neće ići sa svojim drugarima na jednodnevni izlet kojem se raduju kao i rođendanu! Pri tome, imam informaciju da bi se mnogi, ako ne i svi nastavnici, odrekli tih dnevnica kako bi djecu vodili na izlet. To se može jednostavno provjeriti anketiranjem nastavnika. I, najvažnije, kakve veze Školski odbor ima sa dnevnicama?! To je stvar Odjeljenja za obrazovanje, a ne ŠKOLSKOG ODBORA! Školski odbor ne isplaćuje dnevnice, poludnevnice ili putne troškove, ne tiče ih se ova problematika. Napominjem, prema informacijama kojima raspolažem, sve ostale škole u Brčkom će organizovati jednodnevni izlet osim Prve osnovne škole.

Molim vas da se aktivno uključite u ispravljanje krivih Drina jer sad je trenutak da stvorimo bolje životno okruženje za našu djecu i nas same. Hajdemo početi od škole u koju naša djeca idu i zbog toga u Savjet/Vijeće roditelja birajte najbolje, a ne one koji će sutra glasati mimo vaših interesa. Hvalite sve dobro, ali i kritikujte ono loše, sa pozivanjem na odgovornost za loše jer loše nije opcija. Velika većina vas dijeli moje mišljenje, nemojte biti pasivni i aktivno se uključite u procese promjena koje dolaze. Za početak, popunite anketu kojom ćemo izvršiti pritisak na Školski odbor Prve osnovne škole da promijene odluku i da naša djeca, kao i sva ostala iz Brčkog, idu na jednodnevni izlet.

Anketa za roditelje đaka koji pohađaju Prvu OŠ se nalazi na linku – naveo je Jović u pismu.

 

 

Izvor: hayat.ba

Izdvojeno