bdf.brcko@gmail.com

U Distrktu postavljeni kontejneri za prikupljanje ambalažnog otpada od pesticida

Danas su na području Brčko distrikta, na dvije sabirne tačke u Maoči i Šatorovićima, postavljeni kontejneri za prikupljanje ambalažnog otpada od pesticida koji se koriste u poljoprivredi.

Ova aktivnost se provodi u okviru projekta „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u BiH“. Projekat implementira UNDP u Bosni i Hercegovini, a finansiran je od strane Vlade Švedske.  Projekt se odvija u  šest gradova u Bosni i Hercegovini (Živinice, Brčko, Gradiška, Laktaši, Bijeljina, Odžak).

Osim postavljanja kontejnera, podjeljene su proizvođačima i adekvatne vreće za prikupljanje ambalažnog otpada i zaštitna oprema u vidu zaštitnih odijela, rukavica, maski, naočala i promotivnog materijala. U Maoči je kontejner postavljen na površinama kompanije „Maočanka Commerce“ d.o.o., a u Šatorovićima na površinama kompanije „Soff“ d.o.o.

Nezbrinuti ambalažni otpad od pesticida zagađuje zemljište, podzemne vode, rijeke, potoke itd. Na taj način toksične materije dospjevaju u vodne tokove, biljke, a preko njih u životinjski svijet i na kraju, čovjeka. Pravilnim odlaganjem ambalažnog otpada u poljoprivredi smanjuju se količine otpada, čuva se životna sredina i zdravlje ljudi, štedi se novac, stvara se osnova za cirkularnu ekonomiju, recikliranje itd.

Sav ambalažni materijal nakon korištenja postaje otpad, i mora biti propisno ispražnjen i očišćen. Potrebno je primjeniti tzv. „Trostruko ispiranje“ , odnosno isprati najmanje tri puta čistom vodom, osušiti ambalažu i prikladno skladištiti. Skladištenje se izvodi tako što se u kesu stavi cedulja sa imenom, prezimenom i adresom poljoprivrednog proizvođača, i označena vrećica se odlaže u kontejner.

*Za sve proizvođače koji žele biti dio ove akcije, a koji konzumiraju najmanje 5m3 ambalažnog otpada mogu se registrirati za besplatno preuzimanje na mjestu nastanka putem e-maila: maid.h@kemeko.ba

Selman Edi Kaloper, magistar biljne proizvodnje

Izdvojeno