bdf.brcko@gmail.com

Akcija “META”, u kojoj je učestvovala i brčanska Policija, 19 lica lišeno slobode i stavljeno pod kontrolu

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u proteklom periodu, pod nadzorom i u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, u okviru operativne akcije kodnog naziva “META” poduzimali operativno-taktičke i istražne mjere i radnje, usmjerene na lišenje slobode i procesuiranje lica koja se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH.

U nastavku ove operativne akcije, danas, 10.03.2022. godine, u ranim jutarnjim satima, od strane policijskih timova započeti su pretresi na 28 lokacija na području Zeničko-dobojskog kantona, Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona i Brčko distrikta.Današnje aktivnosti su zapravo finalizacija opsežne policijske akcije kodnog naziva “META”, koju sprovodi Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i u okviru koje su u proteklom periodu, u pojedinačnim akcijama policije, pronađene i oduzete značajne količine opojnih droga.Ova akcija je usmjerena na lišenje slobode i procesuiranje lica koja se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela u vezi zloupotrebeopojnih droga.  

Aktivnosti u okviru akcije “META” se poduzimaju u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te se postupa po naredbama općinskih sudova u Zenici i Visokom, a pretresi se provode u saradnji sa policijskim timovima Federalne uprave policije, te timovima uprava policija ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona i Policije Brčko distrikta BiH.

Pretresi objekata i lica na navedenim lokacijama su vršeni s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku, kao i lociranja i lišenja slobode lica koja su meta akcije, a koja se sumnjiče za izvršenje navedenih krivičnih djela. Nadalje, tokom provođenja operativne akcije “META“, zadokumentovani su i dostavljeniTužilaštvu izvještaji protiv 22 lica zbog počinjenih krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, te su zadokumentovane krivičnopravne radnje za koja se ista sumnjiče i za koje su prikupljeni dokazi tokom ove višemjesečne istrage.

Na lokacijama na kojim su vršeni pretresi 19 lica je stavljeno pod kontrolu i lišeno slobode, dok se za 5 lica intenzivno traga. Radi se o licima: L.A., rođen 1990. godine, iz Sarajeva, M.H., rođen 1991. godine, iz Sarajeva, S.K., rođen 1989. godine, iz Visokog, R.H., rođen 1997. godine, iz Brčkog i Š.E., rođen 1987. godine, iz Visokog.

U današnjoj akciji lišeni su slobode:

1. L.M, rođen 1987. godine, iz Visokog,
2. H.D., rođen 1978. godine, iz Visokog,
3. H.S., rođen 1979. godine, iz Travnika,
4. S.E., rođen 1987. godine, iz Brčkog,
5. M.A., rođena 1989. godine, iz Visokog,
6. Š.S,  rođen 1983. godine, iz Visokog,
7. B.I., rođen 1991. godine, iz Visokog,
8. B.I, rođena 1996. godine, iz Visokog,
9. A.S., rođen 2001. godine, iz Visokog,
10. K.F., rođen 1983. godine, iz Visokog,
11. A.A., rođen 1994. godine, iz Visokog,
12. E.T., rođen 1991. godine, iz Visokog,
13. S.A., rođen 1986. godine, iz Visokog,
14. T.I., rođen 1996. godine, iz Visokog,
15. O.M., rođen 1986. godine, iz Visokog,
16. V.M., rođena 1996. godine, iz Visokog,
17. J.A., rođen 1997. godine, iz Ilijaša,
18. J.M., rođen 1994. godine, iz Ilijaša i  
19. J.S., rođen 1978. godine, iz Breze.

U okviru ove operativne akcije, značajna podrška i pomoć je pružena od strane Federalne uprave policije čiji su specijalistički timovi bili diretno uključeni u vršenje pretresa, a ostvarena je i odlična saradnja sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, te Policijom Brčko distrikta BiH, čiji su policijski timovi takođe direktno učestvovali u vršenju pretresa.

Nad licima lišenim slobode je zavedena kriminalistička obrada, nakon čega će, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, biti predata na nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Izvršenim pretresima pronađena je i oduzeta određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu i koja će biti predmet potrebnih vještačenja i mjerenja, veći broj mobilnih telefonskih aparata, digitalne vage za precizna mjerenja, oružje i municija, kao i drugi nedozvoljeni predmeti koji će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje / Visoko.co.ba

Izdvojeno