bdf.brcko@gmail.com

UTVRĐENA NESTATUTARNOST ODREDBI POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, na sjednici vijeća održanoj dana 28.02.2022. godine, djelimično je usvojio inicijativu grupe poslanika Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka ocjene usklađenosti odredaba Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sa Statutom Brčko distrikta BiH, kojima je uređeno pitanje zabrane glasanja poslanika u slučaju sukoba interesa.

Postupajući po predmetnoj inicijativi, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH je utvrdio da zabrana glasanja poslanika u slučaju sukoba interesa koja je utvrđena odredbama člana 17. stavovi (3) i (4) Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH nije u skladu sa odredbama člana 8. stavovi (3) i (4), člana 19. i člana 34. stav (1) Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, jer iz navedenih odredbi Statuta Brčko distrikta BiH proizilazi da se bilo koje ograničenje djelovanja poslanika u Skupštini distrikta, u vezi sa procjenom i utvrđivanjem postojanja sukoba interesa, može propisati samo zakonom, a ne i Poslovnikom o radu Skupštine Brčko distrikta BiH, kako je to učinjeno u konkretnom slučaju.

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 4/21) regulisana su pitanja koja se odnose na sprječavanje sukoba interesa, te su istim Zakonom propisane posebne obaveze nosilaca javnih funkcija na nivou Brčko distrikta BiH sa ciljem sprječavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije, a nosiocem javne funkcije smatraju se i poslanici Skupštine. Zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provodi Komisija za odlučivanje o sukobu interesa, ona predstavlja stalno, nezavisno i samostalno tijelo, te odlučuje o sukobu interesa i pokreće postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa po službenoj dužnosti i na osnovu prijave o sukobu interesa.

O navedenoj presudi Apelacionog suda Brčko distrikta BiH detaljnije se možete informisati putem službenog web portala https://apsud-brckodistriktbih.pravosudje.ba/ na kojem je ista dostupna za preuzimanje.

 

 

POMOĆNIK SEKRETARA/PORTPAROL

PRAVOSUDNE KOMISIJE

Dejan Nišić

Izdvojeno