bdf.brcko@gmail.com

KO PROVODI POLITIKU MILORADA DODIKA O OSAMOSTALJENJU RS-a U BRČKO DISTRIKTU BiH

Najveća postdaytonska kriza u BiH izazvana je jednostranim odlukama Skupštine R Srpske (RS) o prenosu nadležnosti sa državnog nivoa na nivo entniteta RS. Time je doveden u pitanje ustavni poredak BiH, a RS se promovirala kao suveren, neovisan i samostalan politički i pravni subjekt u okviru BiH. Sljedeći korak neminovno vodi secesiji RS.

Temeljno pitanje s tim u vezi jeste kako će se ovaj atak RS na ustavni poredak BiH prelomiti na Brčko Distriktu BiH koji je pod direktnim suverenitetom BiH i gdje se zakoni BiH direktno primjenjuju.

Ako se malo pažljivije analizira zakonodavna i politička praksa  u Distriktu, onda će se brzo doći do zaključka da je već godinama u Distriktu na djelu entitetizacija Distrikta, te da  se mnoge javne ovlasti Distrikta „tiho“ putem neustavne zakonodavne prakse ili na druge načine prenose na entitete čime se želi pokazati i dokazati pravni i politički suverenitet integritet RS i u Brčko Distriktu BiH. Dovoljno je pomenuti rašomonijadu (različita tumačenja) oko Zakona o advokatskoj komori, Zakona o notarima, statusa Liječničke komore…koja dovodi u pitanje temeljne odrednice Konačne arbitražne odluke za Brčko.

U svemu ovome bitnu ulogu imaju i imale su političke snage iz R Srpske, oportunizam navodno probosanskih stranaka, ali i kompromiserski i „navijački“ pristup ovom problemu dijela institucija Brčko Distrikta BiH, prije svega onih pravosudnih.

Izgleda da je aktualni gradonačelnik Esed Kadrić još prije par godina zaključio da je vrag odnio šalu i da se glava više ne može držati u pijesku, te je u više navrata pred pravosudnim institucijama Distrikta i BiH pokrenuo sporove o kršenju Statuta, Konačne arbitražne odluke i naloga Supervizora Brčko Distrikta BiH.

Kako stvari stoje, problem bi mogao eksplodirati, pa bi bilo dobro da se svi ovi problemi javno otvore i da se stvari pokušaju dovesti u legalan normativni okvir, a to znači da se rješavaju argumentima u skladu sa  Ustavom BiH, Statutom Distrikta, Konačnom odlukom i nalozima Supervizora. U protivnom, to vodi u politički voluntarizam sa nesagledivim posljedicama.

Neophodno je otvoriti sve sporne pitanja uz posredovanje i Supervizora Scanlana kako bi se pokazalo koje je u Brčkom za dosljednu provedbu Konačne arbitražne odluke koja je sastavni dio Ustava BiH, a ko za antiustavnu secesionističku politiku.

 

 

O.P.L.

 

Nastavit će se…

Izdvojeno