bdf.brcko@gmail.com

Vlada razmatrala događaje s elementima krivičnih djela ili prekršaja zabilježenih na području Distritka

Kolegij Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine razmatrao je Informaciju Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o događajima s elementima krivičnih djela ili prekršaja zabilježenih na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vremenskom periodu           2018–2021. godina, koji su identifikovani kao pojava navijačkog huliganizma s manifestacijama govora mržnje, fizičkog nasilja te oštećenja javne i privatne imovine.

Uzimajući u obzir opredjeljenje Vlade Brčko distrikta BiH da kroz vlastiti Akcioni plan jača koheziju u zajednici kao odgovor na incidente motivisane predrasudama i mržnjom, te činjenicu da Brčko distrikt BiH predstavlja lokalnu zajednicu posvećenu jačanju pozitivnih vrijednosti s izgrađenim mehanizmima reakcije za sprečavanje i osuđivanje navedenih incidenata, Vlada Brčko distrikta BiH osuđuje pojavu navijačkog huliganizma i sve njegove manifestacione oblike na području Distrikta.

Podstaknuta činjenicom da kriminalni milje obuhvata i maloljetničku populaciju, u obliku ekstremnih fizičkih obračuna i sukoba navijačkih grupa, paljevina automobila, ispisivanja grafita i na drugi način iskazivanja sadržaja neprimjerenih za multietničku zajednicu, uništavanje saobraćajnih znakova i tabli s natpisima mjesta, Vlada Brčko distrikta BiH daje punu podršku organima i institucijama Brčko distrikta BiH s ciljem preduzimanja svih mjera i radnji u oblasti represije u skladu s nadležnostima, te primjerenog kažnjavanja počinilaca, kako bi se prekinuo lanac aktivnosti sa elementima krivičnog djela koja predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti i rezultiraju oštećenjem privatne i javne imovine u Brčko distriktu BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH, također, ističe značaj potrebe hitnog i šireg društvenog i institucionalnog napora ove zajednice da se preduzmu aktivnosti prevencije usmjerene ka navijačkoj populaciji koju čine mladi ljudi, kroz teme i projekte u kojima će doći do njihovog međusobnog približavanja i prepoznavanja zajedničkih interesa, a otklona od polarizacije i sukoba, što treba da bude cilj svih u Brčko distriktu BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH ukazuje da primjeren odgovor i osuda ovakvih incidenata mogu biti efikasni samo uz uključivanje šire društvene zajednice i jačanje svijesti o negativnim kontekstima incidenata, kao i otpornosti zajednice prema namjerama i aktivnostima koje narušavaju temeljne vrijednosti ove lokalne zajednice.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...