bdf.brcko@gmail.com

Tužilaštvo Distrikta dokazalo optužbe protiv Hajrudina Rabića za utaju blizu 200 000,00 KM

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH dokazalo dokazalo je optužbe protiv Hajrudina Rabića (53) iz Gradačca za utaju blizu 200 000,00 KM poreza na promet u distriktu Brčko tokom 2003. i 2004. godine. Nakon suđenja pred Osnovnim sudom u tom gradu, njemu je za krivično djelo poreske utaje izrečena kazna zatvora od jedne godine i obaveza naknade štete distriktu Brčko u visini iznosa utajenog poreza.

Tužilaštvo Distrikta optužilo je Rabića da je krajem 2003. i početkom 2004. godine putem veleprodaje, kao osoba koja je imala sva ovlaštenja u brčanskim preduzećima Vita klas i Matriks, nabavio veće količine razne robe vrijednosti od blizu dva miliona KM. Njega se tereti da je ovjeravajući i potpisujući narudžbenice i izjave da je roba za daljnju prodaju, što ga je kao kupca oslobađalo plaćanja poreza na promet proizvoda, nabavljenu robu prodao na crnom tržištu u BiH za gotov novac. Kako je na taj način izbjegao plaćanje poreza na promet u iznosu od 198 132,22 KM, Tužilaštvo je protiv Rabića podiglo optužnicu za krivično djelo poreske utaje (iz člana 267 stav (2) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH) dokazujući, pored njegove krivice, i visinu štete koja je time nastala po lokalni budžet. Tokom glavnog pretresa pred Osnovnim sudom, ovo tužilaštvo uspjelo je dokazati optužbe, ali i osnovanost i visinu imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete.

Slijedom toga, sud ga je oglasio krivim za krivično djelo iz optužnice izrekavši mu nepravosnažnom presudom kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Usto, Rabić je po prvostepenoj presudi dužan distriktu Brčko na ime štete naknaditi iznos od 198 132,22 KM, te mu platiti troškove krivičnog postupka u iznosu od 5 844,00 KM. Na ovu sudsku odluku, obje strane u postupku imaju pravo izjaviti žalbe.

Bez obzira na protek vremena u pojedinim slučajevima, te povremenu nedostupnost osumnjičenih, svjedoka ili drugih učesnika u postupku, Tužilaštvo neprekidno djeluje na procesuiranju svih krivičnih djela, uključujući teška djela privrednog kriminala i korupcije, insistirajući na njihovoj naročitoj pravnoj i društvenoj osudi, ali i na naknadi prozrokovane štete.

Izdvojeno