bdf.brcko@gmail.com

Delegacija FBiH sa zvaničnicima Distrikta o značajnim infrastrukturnim projektima za BiH

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić danas je u zgradi Vijećnice zajedno sa zamjenikom gradonačelnika Antom Domićem, glavnim koordinatorom Vlade Distrikta Željkom Antićem i svojim saradncima primio delegaciju Vlade Federacije BiH na čelu s premijerom Fadilom Novalićem.

U okviru posjete održan je i radni sastanak na kojem su razgovarali o koridoru autoceste Beograd – Sarajevo, sa odvojkom za Orašje, elektrifikaciji pruge Doboj – Tuzla – Brčko – Vinkovci kao i plinskom koridoru Kladanj – Tuzla – Brčko – Orašje – Županja.

Gradonačelnik Distrikta kazao je da je danas održan značajan sastanak na kojem se razgovaralo o tri važna infrastrukturna projekta koja su važna za cijelu BiH.

„Danas smo definisali zaključke, rokove kao i nosioce ovih značajnih aktivnosti. Distrikt razumije svoju ustavnu i geografsku poziciju koju ima i mi ćemo nastaviti raditi s Vladom FBiH i Vladom Republike Srpske na realizaciji svih ovih projekata, ali i onih projekta koji su neophodni da se realizuju i u koje treba biti uključen Distrikt. Autocesta Beograd-Sarajevo je sastavni dio autocesta koje trebaju da rade javna preduzeća autoceste iz Federacije i RS-a i Distrikt će imati značajnu ulogu u koordinaciji svih aktivnosti koji se tiču dionica koje će prolaziti kroz ovu lokalnu zajednicu. Kada je u pitanju plinovod obradovani smo činjenicom gdje se FBiH opredjelila za koridor plinovoda od Županje preko Orašja. Mi u prostornom planu već imamo dionicu od Bijeljine prema Banjoj Luci tako da će naša uloga biti značajna i po ovom pitanju”, kazao je Kadrić.

Gradonačelnik je istakao i značajnost elektrifikacije pruge Tuzla-Brčko-Vinkovci, međunarodni projekat, koji bi dodatno, kako je naglasio, osnažio i potencijale brčanske “Luke”

“Vlada Distrikta će ubrzo imati sličan sastanak i s Vladom RS-a, a nakon toga ćemo se ponovo svi okupiti ovdje kako bi krenuli raditi na dobrobit svih građana BiH”, kazao je Kadrić.

Premijer FBiH Fadil Novalić na konferenciji za medije kazao je da su projekti predviđeni i u budžetu FBiH koji, kako je kazao, još nisu na parlamentu.

„165 miliona maraka su pratkično vezane za ove tri tačke i cilj nam je da počnemo s radom sljedeće godine. Također, dvije od ove tri tačke imaju veze i sa Hrvatskom i radi se o interkonekcijama tako da će Vlada FBiH kroz naša dva ministarstva uputiti Vijeću ministara zahtjev za kontakt sa Hrvatskom stranom. Radi se o značajnim projektima za BiH i u interesu je svih nas da uspješno realzujemo ove aktivnosti“, kazao je Novalić.

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić kazao je da današnji sastanak smatra velikim iskorakom.

„Mi smo danas sa ova tri projekta napravili značajan pristup deblokadi, naročito sa prvim projektom koji podrazumijeva autocestu Tuzla-Brčko-Orašje što je za nas jako bitno jer do sada nismo imali niti jedan metar autocesta, brzih cesta, a i sama struktura magistralnih cesta je bila čak najoskudnija ako se gleda po broju stanovnika. Drugi projekat koji podrazimijeva elektrifikaciju željezničke pruge Doboj-Tuzla-Brčko je za Tuzlanski kanton jako bitan s obzirom na energetsko rudarski i privredni potencijal koji je jedan od najvećih u ovoj zemlji. Također, treći projekat po prvi put spominje i gasifikaciju Tuzlanskog kantona“, kazao je Hodžić.

Premijer Posavskog kantona Đuro Topić naglasio je da je za Posavski kanton važna autocesta Tuzla-Brčko-Orašje i, kako je kazao, nada se da će se iduće godine krenuti sa konkretnom izgradnjom kao i plinifikacija.

„Mi u Posavskom kantonu smo već pripremili prostorni plan koji ovih dana ulazi u javnu raspravu i vjerujem da ćemo za tri do četiri mjeseca biti spremni“, naglasio je Topić.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović izjavio je da se od 2002. govori o putnoj deblokadi sjeveroistočne Bosne na kojem se, kako je podsjetio, naslanja milion stanovnika.

„To je demografski i ekonomski najpotentniji dio BiH i bilo bi dobro da se s time krene iduće godine. Također, bitna je i elektrifikacija pruge Tuzla- Doboj i Tuzla- Brčko. Mi smo ovim sastankom i planovima koji su proizašli iz ovog sastanka zadovoljni“, kazao je Imamović.

Pored premijera Novalića, Topića, Hodžića i Imamovića sastanku su prisustvovali i federalni ministri prometa i komunikacija Denis Lasić, energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, koordinator Vlade FBiH za Brčko distrikt BiH Alija Osmanbašić, načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić, te direktori JP „Autoceste“ FBiH Elmedin Voloder , JP „Željeznice“ FBiH Enis Džafić,  BH Gasa Mihajlo Krmpotić i direktor BH Telecoma Sedin Kahriman.

Nakon sastanka, gradonačelnik Brčko distrikta BiH i premijer Federacije BiH otvorili su nove prostorije koordinatora Vlade FBiH za Brčko distrikt BiH u zgradi BH Telecoma u Brčkom.

 

Izdvojeno