bdf.brcko@gmail.com

Odjeljenje za zdravstvo, osim borbe sa pandemijom, suočavalo se problemom nedostatka prostora

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine se, osim borbe sa pandemijom, suočavalo u prethodnoj godini, sa problemom nedostatka prostornog rješenja za potrebe rada Pododjeljenja za javno zdravstvo, kao trenutno jednog od najznačajnih resursa u borbi sa pandemijom.

Trenutni prostor kojim raspolaže Pododjeljenje za javno zdravstvo, nije adekvatan da se u njemu smjeste sve potrebne službe i laboratorije koje treba da nesmetano funkcionišu.
U cilju nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti, a u svrhu kvalitetnog izvršenja istog, Pododjeljenje za javno zdravstvo predložilo je da se, nakon izmještanja Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, zgrada iste prenamijeni za potrebe rada Pododjeljenja za javno zdravstvo.

Nakon što je prijedlog usvojen, a Pododjeljenju za javno zdravstvo dodijeljene prostorije u prizemlju u staroj zgradi Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u procesu prijema prostorija uočeni su nedostaci koje je neophodno riješiti prije fizičkog premještanja opreme i ljudskih kadrova.

U svrhu sanacije prostorija u prizemlju u staroj zgradi Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Pododjeljenja za javno zdravstvo pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke sa provođenjem e-aukcije.
Procijenjena vrijednost nabavke je 53.009,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Izvor: Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Izdvojeno

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...