bdf.brcko@gmail.com

Odjeljenje za zdravstvo, osim borbe sa pandemijom, suočavalo se problemom nedostatka prostora

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine se, osim borbe sa pandemijom, suočavalo u prethodnoj godini, sa problemom nedostatka prostornog rješenja za potrebe rada Pododjeljenja za javno zdravstvo, kao trenutno jednog od najznačajnih resursa u borbi sa pandemijom.

Trenutni prostor kojim raspolaže Pododjeljenje za javno zdravstvo, nije adekvatan da se u njemu smjeste sve potrebne službe i laboratorije koje treba da nesmetano funkcionišu.
U cilju nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti, a u svrhu kvalitetnog izvršenja istog, Pododjeljenje za javno zdravstvo predložilo je da se, nakon izmještanja Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, zgrada iste prenamijeni za potrebe rada Pododjeljenja za javno zdravstvo.

Nakon što je prijedlog usvojen, a Pododjeljenju za javno zdravstvo dodijeljene prostorije u prizemlju u staroj zgradi Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u procesu prijema prostorija uočeni su nedostaci koje je neophodno riješiti prije fizičkog premještanja opreme i ljudskih kadrova.

U svrhu sanacije prostorija u prizemlju u staroj zgradi Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Pododjeljenja za javno zdravstvo pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke sa provođenjem e-aukcije.
Procijenjena vrijednost nabavke je 53.009,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Izvor: Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Izdvojeno

NEKA JE VJEČNA SLAVA NAŠEM „LUDILU“ „ZAPIŠAVANJA“ TERITORIJA

U situaciji kada u bolnici leži više od trideset teško bolesnih i umirućih bolesnika, koji se posljednjim naporima bore za još malo ovozemaljskog života,...

METASTAZE ZLA: Iz vremena prošlog u vremenu sadašnjem

Susret sa Fragmentima razorene prošlosti Emira Suljagića U opštoj euforiji slavljenja zla, koja se godinama ponavlja na ovim prostorima, normalnim ljudima je teško sačuvati zdrav...

KO TO, G. MILIĆU, UGROŽAVA SLOBODU I IDENTITET SRBA I PODRIVA TEMELJE BiH U BRČKOM?

Prilikom svog nedavnog obraćanja javnosti predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH g. Siniša Milić je, između ostaloga, izjavio da će državljani R Srpske u Distriktu...

KO PROVODI POLITIKU MILORADA DODIKA O OSAMOSTALJENJU RS-a U BRČKO DISTRIKTU BiH

Najveća postdaytonska kriza u BiH izazvana je jednostranim odlukama Skupštine R Srpske (RS) o prenosu nadležnosti sa državnog nivoa na nivo entniteta RS. Time...

KOJI TO BEOGRAD NEKOME SMETA U BRČKOM?

Na jednom od brčanskih portala prije nekoliko dana objavljen je tekst pod naslovom ,,Kome smeta Beograd’’, aludirajući na naziv novootvorenog dječijeg obdaništa na Ilićki....

Za direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Distriktu imenovan penzionisani policajac Žarko Ćosić

Skupština Brčko Distrikta BiH je na jučerašnjem zasjednanju imenovala direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko Distriktu, institucije od koje i...

AFERA KISEONIK POKAZUJE KO VODI I GDJE VODI BRČKO DISTRIKT BIH

Po prvi put u posljednjih petnaestak godina jedna brčanska politička stranka opravdala je razloge svoga postojanja. Brčanska stranka „Narod i pravda“ je prije par...

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa...