bdf.brcko@gmail.com

Odjeljenje za zdravstvo, osim borbe sa pandemijom, suočavalo se problemom nedostatka prostora

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine se, osim borbe sa pandemijom, suočavalo u prethodnoj godini, sa problemom nedostatka prostornog rješenja za potrebe rada Pododjeljenja za javno zdravstvo, kao trenutno jednog od najznačajnih resursa u borbi sa pandemijom.

Trenutni prostor kojim raspolaže Pododjeljenje za javno zdravstvo, nije adekvatan da se u njemu smjeste sve potrebne službe i laboratorije koje treba da nesmetano funkcionišu.
U cilju nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti, a u svrhu kvalitetnog izvršenja istog, Pododjeljenje za javno zdravstvo predložilo je da se, nakon izmještanja Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, zgrada iste prenamijeni za potrebe rada Pododjeljenja za javno zdravstvo.

Nakon što je prijedlog usvojen, a Pododjeljenju za javno zdravstvo dodijeljene prostorije u prizemlju u staroj zgradi Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u procesu prijema prostorija uočeni su nedostaci koje je neophodno riješiti prije fizičkog premještanja opreme i ljudskih kadrova.

U svrhu sanacije prostorija u prizemlju u staroj zgradi Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Pododjeljenja za javno zdravstvo pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke sa provođenjem e-aukcije.
Procijenjena vrijednost nabavke je 53.009,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Izvor: Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Izdvojeno