bdf.brcko@gmail.com

Kolegij Vlade Distrikta razmatrao Informaciju Policije o paljevini motornih vozila na području Distrikta

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na Kolegiju održanom dana 19. 11. 2021. godine razmatrala Informaciju Policije Brčko distrikta BiH o paljevini motornih vozila na području Distrikta, a koje su se dogodile od početka 2021. godine do sada.

Ova Informacija zatražena je od Policije Distrikta nakon posljednjeg slučaja paljevine privatnog motornog vozila državnog službenika Vlade Brčko distrikta, počinjene dana 15. 11. 2021. godine.

Gradonačelnik, zajedno sa članovima Vlade Brčko distrikta BiH, najoštrije osuđuje ovakve napade na imovinu osobe i sigurnost građana Distrikta.

U cilju postizanja većeg stupnja povjerenja građana da će ih nadležne institucije čuvati i zaštiti njihovu imovinu, Vlada Brčko distrikta BiH od Policije i Pravosuđa Distritka zahtijeva poduzimanje svih potrebnih mjera i radnji kako bi otkrili, procesuirali i kaznili počinitelje ovog svirepog čina nasilja, kao i rasvijetliti sve ostale paljevine koje su se dogodile u proteklom razdoblju, a za koje počinitelji još uvijek nisu privedeni pravdi.

Nužno je da policijski i pravosudni organi svojim hitnim i prioritenim djelovanjem stanu na put ovakvom obliku nasilja, budući da štetu zbog stvaranja osjećaja nesigurnosti, ne trpe samo pojedinci, nego i cijela zajednica i svi njeni građani. Od Policije i Tužiteljstva se očekuje u što kraćem roku rasvijetliti i dokumentirati ova kaznena djela, a od Suda, učinkovito i prioritetno vođenje i okončanje postupaka protiv njihovih počinitelja.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...