bdf.brcko@gmail.com

Peta optužnica zbog izbornih prevara u Brčko Distriktu BiH

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv Dika Jankovića (61)* zbog sumnje da je prije održavanja lokalnih izbora 2020. godine u ovom gradu pripremao izvršenje krivičnog djela prevare pri glasanju. On je optužen da je pribavljanjem ličnih dokumenata trećih osoba i njihovim prijavljivanjem za glasanje iz inostranstva stvarao uslove da na prevaran način iskoristi glasačke listiće da bi na izborima glasao umjesto njih.

Tužilaštvo Distrikta optužilo je Jankovića da je u namjeri da na prevaran način osigura glasove za Radoslava Bogićevića i Nenada Kojića, kandidate Narodnog demokratskog pokreta (NDP) za Skupštinu Distrikta, prijavio veći broj građana za glasanje iz inostranstva. Stavljeno mu je na teret da je putem aplikacija za razmjenu poruka i razgovornu komunikaciju, pribavio fotografije ličnih i putnih isprava od većeg broja osoba s prebivalištem u distriktu Brčko, koje je zatim pohranio u memoriju svog mobilnog telefona, kao i u vidu štampane kopije ličnog dokumenta.

Nakon toga su identifikacioni dokumenti trideset dvije osobe bez njihovog znanja i saglasnosti, u kopiji i u štampanom obliku dostavljeni Centralnoj izbornoj komisiji BiH u prilogu obrazaca PRP-1 Prijava za glasanje izvan BiH, po kojem osnovu su te osobe registrirane za glasanje – navodi se u optužnici.

Kao što je to učinilo u više sličnih slučajeva izbornih neregularnosti, Tužilaštvo Distrikta sprovelo je istragu te podiglo optužnicu protiv Jankovića zbog sumnje da je nabavio sredstva i preduzeo drugu radnju koja stvara uslove za neposredno učinjenje krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna.

Pred Osnovnim sudom Distrikta, koji je potvrdio optužnicu, on je optužen za krivično djelo Pripremanje krivičnog djela (iz člana 333 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH). Istom optužnicom, Tužilaštvo ga tereti i za krivično djelo Neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje (iz člana 65 stav 1 Zakona o oružju i municiji Brčko distrikta BiH), jer je bez odgovarajuće isprave o oružju, u prostorijama svoje kuće, držao pištolj marke Crvena zastava s pripadajućom municijom.

*Preduzimanje radnji krivičnog gonjenja prema određenom licu ne znači da je to lice zaista i odgovorno za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

Izdvojeno