bdf.brcko@gmail.com

Vlada dala saglasnost za pokretanja nabavke 48.000 doza vakcina za korona virus

Na osnovu mišljenja Kriznog štaba u zdravstvu Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj 1. vanrednoj sjednici usvojila je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanja postupka direktne nabavke dodatne količine vakcina – 48.000 doza.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić kazao je da će ta količina vakcina odgovarati za potrebe 24.000 stanovnika Distrikta.

„Podsjećam, Vlada je krajem prošle godine uplatila kompletan avans vezano za nabavku 32.000 doza vakcina. Pored toga mi smo se odlučili i za pokretanje direktne nabavke dodatne količine vakcina – 48.000 doza za 24.000 stanovnika Distrikta. Kada zbrojimo te sve vakcine mišljenje medicinske struke s područja Distrikta je da će odgovarati potrebama stanovništva. Danas usvojenim Zaključkom naloženo je JZU ‘Zdravstveni centar Brčko’ Brčko distrikt BiH da realizuje vakcinaciju u skladu s planom vakcinacije koji očekujemo da će biti predložen do kraja sedmice i proslijeđen na razmatranje i usvajanje Vladi i Štabu za zaštitu i spašavanje. Također, mi ćemo moći isključivo da vršimo nabavku onih vakcina za koju dobijemo saglasnost Evropske agencije za lijekove kao i agencije na nivou BiH”, kazao je Šadić.

On je podsjetio da je na osnovu naredbe komandanta Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH izvršena i nabavka frižidera.

„Taj postupak treba da bude finaliziran do kraja ove sedmice. Nakon toga mi ćemo biti kompletirani da primimo sve te vakcine jer, podsjećam, određene vrste vakcina zahtijevaju da budu skladištene na -70 ili -80 stepeni. Mi bi već sa 10. februarom ove godine bili spremni za prijem prvih doza vakcina iz kontingenta COVAX-a”, naglasio je Šadić.

Vlada Brčko distrikta BiH je na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH za realizaciju projekta rekonstrukcije četiri lifta.

Šadić je kazao da se ovim omogućava da se krene u rekonstrukciju i zamjenu tri postojeća lifta u zgradi Bolnice kao i lifta koji je se nalazi u sklopu Grudnog odjeljenja.

Na vanrednoj sjednici Vlada je razmatrala Informacije u vezi s nabavkom testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-COV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom (genexpert sistem) te na osnovu prijedloga Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge donijela zaključak gdje Vlada Brčko distrikta BiH daje saglasnost i nalaže Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge i Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH realizaciju i plaćanje preostalog dijela obaveza preuzetih ugovorom od 13. 10. 2020. godine, u skladu sa skupštinskom Odlukom o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2021. godine od 28. 10. 2020. godine do usvajanja Budžeta Brčko distrikta BiH, a nakon usvajanja iz Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

Vlada Brčko distrikta BiH je odobrila izdvajanje novčanih sredstava u iznosu od po 30.000,00 KM u svrhu pomoći Općini Kostajnica, Republika Srpska, i Republici Hrvatskoj za obnovu grada Petrinje zbog stradanja tokom zemljotresa.

Članovi Vlade usvojili su i Nacrt pravilnika o postupku investiranja raspoloživih novčanih sredstava, praćenja i izvještavanja o izvršenim investiranjima. Pravni osnov za donošenje ovog pravilnika je Zakon o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Ova materija do sada nije bila regulisana nijednim podzakonskim aktom, te su se stupanjem na snagu Zakona o budžetu, u decembru 2019. godine, stvorile pretpostavke za izradu podzakonskog akta kojim se detaljno uređuje oblast investiranja neangažovanih raspoloživih novčanih sredstava u više vrsta investiranja, pojedinosti postupka investiranja, praćenje i izvještavanje o izvršenim investiranjima. Na prijedlog Direkcije za finansije usvojen je i Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu sačinjavanja, rokovima predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti i rokovima izvještavanja, a spomenuti pravilnik također je proistekao iz novog Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o sadržaju i načinu izrade budžeta za građane Brčko distrikta BiH. Budžet za građane će omogućiti javnosti potpuni uvid u projekcije raspoloživih budžetskih sredstava, predloženu odnosno utvrđenu namjenu, te podstaći aktivno učešće građana kako u procesu planiranja tako i u procesu raspodjele budžetskih sredstava.

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojene su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopunama Pravilnika o postupku rada komisije koja ispituje uslove za osnivanje i početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja s područja Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o vrsti i visini naknade za rad Komisije stručnjaka za provođenje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčkom.

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno

Za direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Distriktu imenovan penzionisani policajac Žarko Ćosić

Skupština Brčko Distrikta BiH je na jučerašnjem zasjednanju imenovala direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko Distriktu, institucije od koje i...

AFERA KISEONIK POKAZUJE KO VODI I GDJE VODI BRČKO DISTRIKT BIH

Po prvi put u posljednjih petnaestak godina jedna brčanska politička stranka opravdala je razloge svoga postojanja. Brčanska stranka „Narod i pravda“ je prije par...

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa...

Od sutra u Distriktu nema korupcije: Dolaze predstavnici američke ambasade da potpišu sporazum sa Vladom Distrikta o borbi protiv korupcije

Prošlo je dvadeset godina od nastanka Distrikta, koji su osmislile i supervizorskim palicama uspostavile SAD. Nesebično su se trudili da uspostave funkcionalnu izvršnu vlast, pa...

Znate li onaj vic o Brćaku, Luki i Sehari ??? NEKAD LUKA, DANAS FINANSIJSKA BRUKA

Imo Brćak kamaru para, pa dao Sehari da ih čuva, ali pod jednim uslovom, Ako mu dijete Luka zapadne u belaj i zatreba para...

Požar kod stadiona Jedinstvo, gori zgrada gradskih bazena

KRIMINALITET: - U izvještajnom periodu na prostoru Brčko distrikta BiH u oblasti kriminaliteta zabilježena su tri krivična djela, od čega su dva u oblasti imovinske...

Zapad sprema rat u BiH! BRČKO JE MESTO ODAKLE SVE KREĆE?!

Situacija u koju je dovedena Republika Srpska polako, kaže Pavić u emisiji Radio Sputnjika „Od četvrtka do četvrtka", klizi ka nekoj novoj konferenciji. Za...

Preminuo naš sugrađanin, Brčak, IMRAD KOPČO ( MEHMEDA ) KOPČALIĆ

S tugom u srcu obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je 11.7.2021. godine, u Kanadi, nakon duže bolesti, preminuo naš dragi IMRAD KOPČO ( MEHMEDA...