bdf.brcko@gmail.com

Poziv srednjoškolcima da se prijave na konkurs za najbolji video klip

Profesorica Demokratije i ljudskih prava JU Tehničke škole Brčko, Nusreta Džinić u saradnji sa grupom nekadašnjih članova kluba mladih ENTHUSIASMOS, čiji je dokumentarni film bio prikazan na Sarajevo film festivalu, te uz podršku omladinskog web portala Fontana.ba, realizuje projekat koji ima za cilj promociju i afirmaciju ljudskih prava i univerzalnih vrijednosti u sredini u kojoj živimo. Projekat podrazumijeva učešće u takmičenju za najbolji videoklip. U nastavku teksta se nalaze opis projekta i uvjeti konkursa.

KONKURS ZA NAJBOLJI VIDEOKLIP NA TEMU

“Izolacija?! – Hej, konačno sam upoznao /la svoje ukućane”

Objašnjenje projekta i uvjeti konkursa

Zbog promjena u načinu života koje su posljedica širenja virusa COVID-19, mnogi mladi su prinuđeni na online nastavu, na drugačiji način druženja ili kontaktiranja sa drugima, da na drugačiji način provode svoje slobodno vrijeme, susreću se sa pravilima koja nisu do sada bila primjenjivana kao i sa raznim ograničenjima, itd. Kretanje i socijalni kontakti su se najčešće ograničili na užu okolinu, bliske osobe ili rodbinu. Ubrzani tempo života modernog čovjeka pun je stresa, a druženje sa najbližim članovima porodice se nekad odvijalo najviše ili samo za vrijeme praznika ili u posebnim slučajevima. Roditelji su uglavnom na poslu, a djeca u školi. Statistike i stručnjaci pokazuju da je pojava COVIDA-19 prouzrokovala neke promjene u odnosima između članova porodice- na bolje tj. zbližavanjem ili nažalost i na gore (postotak razvoda i nasilja u porodici povećan je za čak 50 %).

Želimo da znamo kako doživljavate izolaciju u svojoj kući? Da li se i koliko nešto promijenilo u vašim porodičnim odnosima? Da li su se promijenili vaši stavovi o vašim obavezama/odgovornostima prema najbližima? Željeli bismo da to prikažete na način kako to vama odgovara – duhovito, šaljivo ili nekako drugačije.

Ciljevi projekta

Razvijanje svijesti o pravima i odgovornostima unutar porodice
Razvijanje takmičarskog duha i optimizma u vrijeme izolacije
Promocija ljudskih prava
Razvijanje tolerancije
Uvjeti takmičenja

Učenici bi trebali snimljenim videoklipom, sa ili bez odgovarajućeg teksta, odgovoriti na temu i pri tome afirmisati neke od ciljeva projekta “Izolacija?! – Hej, konačno sam upoznao /la svoje ukućane”

Videoklip ne treba biti duži od 3 min. U izradi videoklipa učenici se mogu koristiti različitim tehnikama, animacijama, fotografijama, crtežima, karikaturom i sl.

Nagrade

I mjesto 150 KM

II mjesto 70 KM

II mjesto 30 KM

Kriteriji za ocjenjivanje

Glavna pouka ili poruka videoklipa
Originalan prikaz
Inovacija
Pravo učešća

Pravo učešća imaju svi učenici srednjih škola Brčko distrikta BiH. U dostavi radova navesti osobne podatke, naziv škole, razred i kontakt telefon.

Posebne napomene

Organizatori zadržavaju pravo da u cilju promocije projekta i objave rezultata javno publikuju pristigle radove, te njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja podataka o autoru. Svi učesnici konkursa slanjem svojih radova daju odobrenje organizatoru da javno raspolažu podacima u smislu objave ličnih podataka i samog rada.

Videoklipovi se dostavljaju (putem Google drive, wetransfer ili na neki drugi način) na mail info@fontana.ba do 28.12.2020. godine do 13:00 sati.

Radovi će biti, bez osobnih podataka i pod šifrom, proslijeđeni komisiji za ocjenu radova.

Rezultati konkursa će biti objavljeni 11. 1. 2021. godine. na web portalu Fontana.ba.

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno