bdf.brcko@gmail.com

“BOSNA JE NAŠA – BOSANSKA”

Hvala vam što ste došli na ovu Konvenciju i time pokazali svoj interes za stanje u našoj državi Bosni i Hercegovini i opredjeljenost da je čuvamo kao njeni vjerni čuvari i izgrađujemo po mjeri svakog njenog građanina.

Poručio je to večeras u sarajevskom hotelu “Holiday” predsjednik Udruženja Čuvari Bosne i doktor pravnih nauka Enver Išerić, obraćajući se na Konvenciji koju su pod sloganom “Bosna je naša – Bosanska” organizovali Krug 99 i Čuvari Bosne, piše novinska agencija Patria.

I da, kaže Išerić, tačno je ono što piše u samom nazivu Konvencije – “Bosna je naša – Bosanska” – i ničija više.

Uzalud se trude Beograd i Zagreb da svojim politikama, koje provode preko određenih političkih centara u Bosni i Hercegovini, pokušaju svojatati našu državu i vrlo grubo, kršeći i međunarodno pravo i Dejtonski mirovni sporazum, narušavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet.

Sve su to bili ratni ciljevi tih država koje su branioci Bosne i Hercegovine, iz svih etničkih grupa i nacionalnih manjina, pretvorili u puste snove.

Nakon vojnog poraza, odlučili su se na drugi neoružani napad na našu državu, blokirajući njene institucije, osporavanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njegovih odluka, osporavanje Suda Bosne i Hercegovine i drugih institucija koje su osnovane u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, a radi izvršavanja nadležnosti potrebnih za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

Oni idu toliko daleko da ne prihvataju ni Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, kojem je svjedočio cijeli svijet. Oni bi da nas uče čitanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i da ga tumače na način koji odgovara njima i ostvarenju njihovih ratnih ciljeva, a to je podjela Bosne i Hercegovine – govori Išerić.

Napominje – da su kreatori i potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma tom sporazumu htjeli dati takvo značenje, on se ne bi ni zaključivao.

– Dejtonski mirovni sporazum je potpisan upravo zbog toga da zaštiti suverenitet i teritorijalni integritet i spriječi teritorijalne aspiracije i agresivno djelovanje susjednih država.

Srbija i Hrvatska sebi tepaju i umišljaju da su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zato želimo da im poručimo: niste vi nikakvi garanti. Vi ste bili strane u sukobu s našom državom i potpisom koji ste stavili na taj sporazum garantujete da Bosnu i Hercegovinu više nećete napadati.

I umjesto što tako pogrešno iščitavaju Dejtonski mirovni sporazum. bilo bi bolje da vrlo pažljivo i studiozno iščitaju hiljade stranica presuda Međunarodnog krivičnog suda kojima su izrečene doživotne i dugogodišnje kazne izvršiocima genocida nad Bošnjacima, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Ubjeđuju nas da po međunarodnom pravu imaju nekakvo pravo na samoopredjeljenje. Opet pogrešno iščitavaju. Zar njima nije jasno da se ovo pravo naroda na samoopredjeljenje odnosi na narode koji žive, odnosno koji su živjeli na područjima koja su se nalazila u odnosima ovisnosti koji su se zvali vazalitet, protektorat, mandat i starateljstvo.

Ako se čitaju ti međunarodni dokumenti, vidjet ćemo da je cilj međunarodne zajednice bio ukidanje kolonijalizma i neravnopravnih odnosa koji su postojali između država. A ako već hoće da govore o pravu naroda na samoopredjeljenje, kako oni tvrde da to pravo imaju, pa recite nam zar se Srbi i Hrvati nisu već jednom samoopredijelili i stvorili svoje vlastite države – Srbiju i Hrvatsku. Ne može se jedan narod nekoliko puta samoopredjeljivati. Možda po vama i može.

Ali ako može, eto samoopredjeljujte se gdje god hoćete, ali u Bosni više samoopredjeljenja nema. Ako Srbi i Hrvati imaju pravo da se više puta samoopredjeljuju, postavljam vrlo jasno i otvoreno pitanje – imaju li Bošnjaci pravo na samoopredjeljenje? Po vašoj logici čitanja međunarodnog prava, imaju. Ali mi Bošnjaci to ne tražimo.

Mi tražimo samo da se svi građani Bosne i Hercegovine (i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i svi drugi koji se tako ne izjašnjavaju) opredijele za jačanje ustavnog patriotizma, odnosno vladavinu ustava i zakona ove države i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda svakog pojedinca.

Zbog toga zahtijevamo od Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira da, u saradnji sa domaćim političkim akterima, osigura izmjene Ustava Bosne i Hercegovine u cilju provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, radi osiguranja jednakih prava za sve građane, kao i provođenje Mišljenja Venecijanske komisije od 11. marta 2005., koje predlaže ukidanje entitetskog veta prilikom odlučivanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, i koja predlaže kao bolje rješenje premještanje veta na osnovu vitalnog interesa u Predstavnički dom i ukidanje Doma naroda.

Zahtijevamo da se izvrši temeljita reforma pravosudnog sistema, jer bez pravde u pravosuđu, nema pravde u državi, a bez pravde u državi, teško da opstaje i jedan sistem. Neko je ‘boginji pravde’ u pravosuđu skinuo povez sa očiju. A povez joj je služio da ne vidi ko su joj stranke i da pravedno sudi.

Shvatajući da je obrazovanje temelj razvoja svakog društva i da urušavanje obrazovnog sistema prijeti opstanku i naroda i države, zahtijevamo od nadležnih institucija da se osigura znatno veće izdvajanje finansijskih sredstava, a u skladu sa standardima razvijenih država, kao i da osigura kvalitetan obrazovni sistem i u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama.

Potrebno je ojačati zdravstveni sistem, i vojne i policijske strukture i osigurati njihov životni standard dostojan čovjeka, a time i sigurnost svih građana.

Imajući na umu činjenicu da je demografska slika našeg društva zabrinjavajuća, kako zbog brutalnog ubijanja stanovništva tokom agresije na našu državu, i to činjenjem ratnih zločina, uključujući i zločin genocida, predlažemo da se svakoj ženi/majci, bez obzira da li je u radnom odnosu ili nije, koja rodi četvero djece osiguraju redovna mjesečna primanja u visini od 50% prosječne plaće, a za svako sljedeće dijete dodatni iznos.

S obzirom da je korupcija u našem društvu postala pravilo koje razara sve segmente društva i slojeve stanovništva, te sprječava ekonomski razvoj i prijeti opstanku države, potrebno je svaki vid korupcije proglasiti izdajom države, a one koji se time bave izdajnicima i naroda i države. A za izdaju države moraju biti propisane drakonske kazne.

Tražimo da se prestane sa blokiranjem rada državnih institucija i kršenjem Ustava i zakona naše države i kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Bude li se kršio Dejtonski mirovni sporazum, zahtijevamo od državnih institucija, prvenstveno od Predstavničkog doma da donese odluku o vraćanju na djelovanje po Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, a na osnovu Ustavnog zakona od 12. decembra 1995. godine, koji je još uvijek na snazi.

I na kraju želimo da poručimo svima koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu i njene institucije i koji predlažu nekakva mirna razdruživanja – neće nikada biti nikakvog mirnog razdruživanja. Ne prestanete li sa nasrtajima na našu državu, može doći samo do ukidanja entiteta koji prijete teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine.

A vi to onda zovite kako god hoćete, mirno ili nemirno. Nama, patriotama ove države je svejedno.

Zato poručujemo da ćemo odlučno, ako bude trebalo i svojim životima, braniti slobodu, integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine jedine naše domovine i da ćemo braniti sve narode i građane koji budu ugroženi, kao i njihova prava i slobode – zaključio je u svom obraćanju Enver Išerić.

Izdvojeno