bdf.brcko@gmail.com

Brčaci brendiraju bamiju kao nacionalno prepoznatljiv proizvod

Oni su, inače, najveći proizvođači bamije na Balkanu, iako se uzgoj odvija uglavnom na nivou domaćinstava.

Ulaganja nisu velika, sjeme je njihovo, sačuvaju ga svake godine, dok se hemijska sredstva se ne koriste. Na području distrikta se uzgaja na oko 12 hektara površine, a uvrštena je i u program poticaja.

Šefko Karamović iz Palanke uzgaja je više od 30 godina, na površini koja ne prelazi dva dunuma, ali se od ovog obima proizvodnje, kako kaže, može pristojno živjeti.

“Nije teška tonama, ali je dugotrajan posao oko nje, od berbe koja se obavlja rano ujutro, potom se čiste dlačice, sijeku patljice, iznosi se nekoliko puta na sunce, pa vraća u hlad, to dugo traje, navečer do iza ponoći se niže da se eventualno ostavi ili iznese na pijacu proda”, pojašnjava Karamović.

Brendiranje bamije kao nacionalno prepoznatljivog proizvoda nosi brojne benefite. Iskustva su pokazala da takvom proizvodu cijena poraste i do 30 posto, a korist dobija i lokalna zajednica, potrošači, kao i cijeli lanac distribucije.

No prethodno je potrebno proći dvije faze.

“Jedan dio je kreiranje proizvođačke specifikacije,dokumenta koji je ključan. Kada se ona kompletira, Voćni klub, kao nosilac aktivnosti podnosi zahtjev Agenciji za sigurnost hrane, onda se dobija kolektivni žig za proizvod bamija iz Brko distrikta BiH. U drugoj fazi uzgajivači pristupaju provjeri usklađenosti proizvodnje sa specifikacijom nakon čega svaki dobija pojedinačni certifikat”, pojasnio je Grujica Vico, stručnjak za brendiranje proizvoda.

Vlada Brčko distrikta uvrstila je bamiju u program poticanja, a minimalna površina za ostvarenje prava na finansijsku podršku je 0,15 hektara za koji se ostvaruje poticaj od 300 KM.

“Bamija se potiče sa 2.000 KM po hektaru, kao proizvodnja povrća na otvorenom polju”, ističe Branko Brkić, šef Odsjeka za ruralni razvoj Brčko distrikta, dodavši kako se ostale povrtne kulture potiču sa upola manjim iznosom.

Duga je tradicija uzgoja bamije koja je karakteristična za ovo područje.

Gaji se sorta amasija i kako kažu Brčaci, takve nema nigdje na svijetu.

Toploljubiva je biljka pa joj visoke temperature ne smetaju, ali traži vodu i hranu.

Lakše podnosi sušu, ima vretenast korijen koji ide u dubinu i do 1 metar.

Visina biljke može da bude od 50 do 200 cm.

“Trenutno je na području Distrikta 50 proizvođača, smatramo da taj broj mora biti veći. Moramo se svi potruditi kako bi sačuvali ovaj značajan nacionalni proizvod”, rekao je Savo Lukić, koordinator Voćnog kluba Brčko, koji je aktivnosti na zaštiti bamije započeo još 2016. godine.

 

 

Izvor: bosna.info

Izdvojeno