bdf.brcko@gmail.com

Tužilaštvo traži da se proglasi krivim Stojan Petrović za silovanje u Brčkom

U završnoj riječi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da Sud oglasi krivim Stojana Petrovića, optuženog za silovanje u Brčkom, i izrekne mu zakonom predviđenu kaznu.

Tužilac Edin Muratbegović je, izlažući završnu riječ, kazao kako je nesporno potvrđen činjenični opis optužnice i da je dokazana krivica optuženog.

“Nedvosmisleno je dokazano da je optuženi Petrović bio policajac u kritično doba, pripadnik Interventnog voda”, rekao je tužilac.

Naveo je da je iskaz oštećene, koja je u Državnom sudu svjedočila pod pseudonimom CR-3, pouzdan, tačan, te da ona nema motiva da ga lažno optužuje, jer ga, kako je kazao tužilac, nije odranije poznavala.

“CR-3 je iskreno govorila o onome što joj se dešavalo i molim Vijeće da pokloni vjeru njenom svjedočenju”, rekao je Muratbegović.

Dodao je kako su i ostali svjedoci potvrdili navode oštećene, kao i vještak Dženan Berberović, koji je u nalazu i mišljenju naveo zdravstvene probleme nastale zbog pretrpljenih trauma.

Tužilac je naveo i činjenicu da je oštećena i tokom istrage i prilikom svjedočenja, uz 100 posto sigurnosti, prepoznala optuženog kao lice koje ju je silovalo u jednoj kući u Brčkom.

Na kraju je tužilac Muratbegović predložio Vijeću da pri odmjeravanju visine kazne uzme u obzir da je Petrović već osuđivan za ubistvo, da je izdržavao kaznu od šest godina zatvora, te bezobzirnost i grubost prilikom počinjenja krivičnog djela.

Petrović je optužen da je, u svojstvu pripadnika Interventnog voda, protivpravno zatvorio žensku osobu bošnjačke nacionalnosti i silovao je pod prijetnjom da će joj ubiti srodnike.

Za 23. novembar je planirano da Odbrana iznese završnu riječ.

Izdvojeno