bdf.brcko@gmail.com

Na području Brčko distrikta BiH zabilježena 23 nova klizišta

Pripadnici Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje Vlade Brčko distrikta u toku ove godine izlaskom na teren ustanovili su nekoliko novih klizišta koja se pretežno nalaze u južnom dijelu Distrikta.

Stručni referent za sanaciju klizišta u Odsjeku Civilne zaštite Haris Polić rekao je da je u poređenju s prethodnom godinom broj klizišta veći i da je za sanaciju klizišta u ovoj godini utrošeno ukupno 407.000 KM.

Od početka godine na području Brčko distrikta BiH zabilježena su 23 nova klizišta od 111 koliko ih ukupno ima.

“Do sada je u Distriktu sanirano ukupno 26 klizišta, desetak klizišta je sanirano na poljoprivrednim zemljištima i isto toliko uz riječna korita.

Također, sanirano je pet klizišta koja ugrožavaju putne pravce. Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta izdvojeno je oko 50.000 KM, projektovano je osam lokacija i radovi su izvedeni na isto toliko mjesta.

Na četiri lokacije morali smo hitno reagovati jer je bilo ugroženo više stambenih objekata, a najkritičnija tačka je bila u Gornjem Breziku”, kazao je Polić te dodao da su sve lokacije sanirane i tlo trenutno miruje.

Navodi da su u saradnji sa Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom iz Tuzle na dvije kritične tačke u Distriktu postavljeni mjerni instrumenti, odnosno kišomjeri.

“Ovim instrumentima mjerit ćemo količinu kišnih padavina, kao i pomjeranje tla, a krajnji proizvod ovog projekta jeste izrada aplikacije pomoću koje ćemo moći uputiti rano upozorenje na pojavu klizišta”, naglasio je Polić, te dodao da je sljedeću godinu planirana sanacija oko šest klizišta.

Iz Odjeljenja za javnu sigurnost pozivaju građane da čim primijete bilo kakve promjene koje mogu ukazivati na pomjeranje tla, odnosno klizište, pozovu operativno komunikacijski centar na broj 121 ili 123, nakon čega će pripadnici Odjeljenja za javnu sigurnost u najkraćem mogućem roku izaći na teren.

 

Izvor: raport.ba

Izdvojeno